Madeleine och Johannes samarbetar - både i skolan och på jobbet

Studiekamraterna Madeleine Möllegård som Johannes Westermark Hester får båda två testa på hur det är att jobba med personalfrågor på ABB under sommaren.

Madeleine och Johannes läser beteendevetenskap med inriktning sociologi på Mälardalens högskola och har delvis fått sina sommarjobb på ABB genom sitt deltagande i skolans mentorprogram, vilket är utformat för att ge inblick i arbetslivet.  

En framtid inom HR. Både Madeleine och Johannes utbildar sig för tillfället till beteendevetare.
En framtid inom HR. Både Madeleine och Johannes utbildar sig för tillfället till beteendevetare.

För Johannes del blev det omedelbar kontakt med ABB då den mentor som han tilldelades jobbade på HR-avdelningen hos affärsenheten Robotics & Discrete Automation.  

”Den mentor som jag hade när jag deltog i mentorprogrammet jobbade med HR på ABB, och i samband med att jag var med henne ute i verksamheten fick jag veta att de funderade på att plocka in två unga studenter som kunde tillföra något nytt. Hon berättade att de funderade på att plocka in mig och en till”, säger Johannes.  

Som kollega fick han studiekamraten Madeleine. Våren bestod av flera gemensamma uppgifter, men under sommaren har det blivit mer arbete på egen hand.

”Till en början jobbade vi mycket ihop men sen fick vi mer skilda arbetsuppgifter och fick jobba med olika kollegor. Det är mycket administrativa ärenden att hjälpa till med men arbetsuppgifterna inkluderar även rekrytering, hälsofrågor, GDPR, Young Potential Program och lönerevision”, säger Madeleine.  

Madeleine och Johannes började jobba extra hos Robotics redan i mars, och var således någorlunda varma i kläderna inför sommaren då arbetstimmarna blev flera och uppgifterna större.  

”Vi har jobbat minst fyra timmar i veckan och då kan det vara något en vecka och sedan något helt annat nästa vecka som ska göras. Det ska bli kul nu under sommaren att få lite mer kontinuitet och vara inne hela dagar och under en längre period”, säger Madeleine.  

Under sommaren har man delat upp sommarens uppgifter emellan sig där den ena fått vara ledig de veckor som den andra jobbat.  

”Jag känner att jag fått ut mycket nu under sommaren genom att få jobba närmare personalchefen och sitta med och se hur saker och ting fungerar. Det roligaste har varit att få göra enkäter av olika slag, bland annat gjorde jag en till 70 stycken chefer på Robotics med syfte att ta reda på deras upplevelse av HR-leveransen. Det var väldigt roligt att få samtala med chefer, sammanställa och presentera. Man lär sig extremt mycket”, säger Johannes som vid intervjutillfället precis gjort sin sista sommarjobbsdag.

Fullt jobbfokus under sommaren  

Att jobba extra kan vara ett utmärkt sätt att skaffa sig arbetslivserfarenhet vid sidan av studierna, men ibland kan det behövas att man får ägna sig fullt åt en sak för att sätta sig in i arbetssättet, vilket Madeleine och Johannes själva märkt av.  

Det är riktigt roligt och få utvecklas av olika utmaningar, det är också kul att man får förtroende från teamet”, säger Johannes.
Det är riktigt roligt och få utvecklas av olika utmaningar, det är också kul att man får förtroende från teamet”, säger Johannes.

”Det mest utmanade har varit att komma in i företagsspråket. Det är många förkortningar och många ovana engelska uttryck. Sen behöver man lära sig systemen och var all information finns”, säger Madeleine.

”Jag håller med, att komma in i ABB-tänket och hur ABB fungerar som organisation har varit utmanande men väldigt lärorikt, man får inte vara rädd för att ställa många frågor”, säger Johannes.  

”Det har också varit utmanade att sätta sig in i organisationskulturen. Man måste vara medveten om hur olika kulturer fungerar då det är mycket global kommunikation”, säger Madeleine.  

Såväl Madeleine som Johannes planerar att läsa vidare efter att de tagit examen nästa sommar – men de passar också på att vara med och påverka och lära sig så mycket som möjligt under sin tid hos ABB.  

”Jag tycker att det är jätteroligt att få komma in ett så här stort företag. Det känns som att man faktiskt är en del av teamet och inte bara en ”extraanställd” och så har det känts från dag ett. Vi får vara med och påverka och komma med idéer”, säger Madeleine.

”Jag gillar verkligen att man får ta eget ansvar och att man får egna arbetsuppgifter att utföra - man ges idéer men det förväntas att man själv utför dem. Det är riktigt roligt och få utvecklas av olika utmaningar, det är också kul att man får förtroende från teamet”, säger Johannes.  

Den roll som Johannes och Madeleine har på Robotics kallas HR Business Partner och kretsar kring ett nära samarbete med chefer och ledningsgrupper för att ge dem stöd i sitt affärsstrategiska arbete såväl som i deras dagliga arbete med sina medarbetare.  

Och båda två verkar trivas bra i rollen  

Jag skulle gärna vilja jobba som HR Business Partner, vilket är något som jag verkligen fått upp ögonen för under tiden på ABB”, säger Johannes.

”Jag kan tänka mig att jobba med något liknande. Antingen vill jag jobba brett eller som specialist inom något spännande område som exempelvis kompetensutveckling eller arbetsmiljö”, säger Madeleine.

Sommarjobbsperioden börjar gå mot sitt slut, men Johannes och Madeleine kommer fortsätta samverka även därefter – både i skolan och genom extrajobbet på ABB.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp