ABB tar hem order på 100 miljoner USD för att stärka kraftinfrastrukturen i Irak

Kraftanläggning ska förstärka elnätet och leverera tillförlitlig elkraft till ett viktigt utvecklingsprojekt i regionen.

ABB har vunnit en order värd cirka 100 miljoner USD från Mass Global Holding. Ordern omfattar leverans av en kraftanläggning med ett gasisolerat ställverk (GIS) som ska bidra till att integrera 3 000 megawatt elkraft från ett kraftverk som nyttjar Iraks naturgastillgångar. Staten återuppbygger landet, investerar i nationella bostadsprogram och har ambitiösa planer för att utveckla kraftinfrastrukturen för att möta elbehoven. Ordern bokades under fjärde kvartalet 2015.

"Denna avancerade gasisolerade kraftanläggning (GIS) kommer att bidra till att integrera ny produktionskapacitet genom att utöka kapaciteten och förstärka Iraks kraftinfrastruktur", säger Claudio Facchin, global chef för division Power Grids. "Projektet kompletterar vår omfattande installerade bas i regionen och stöder Next Level-strategins satsning på tillväxtmarknader."

ABB kommer att ansvara för design, konstruktion, leverans, installation och driftsättning av kraftanläggningenför transmission och distribution, exklusive anläggningsarbeten. Detta kommer att bli Iraks största kraftanläggning för 400/132 kilovolt (kV), utrustad med ett toppmodernt gasisolerat ställverk. GIS-tekniken från ABB kommer att förbättra driftsäkerheten, effektiviteten och säkerheten och samtidigt minimera anläggningens påverkan på miljön och dess behov av underhåll.

ABB kommer också att leverera två 400/132 kV autotransformatorer för omvandling av spänningen till distributionsnivå, liksom avancerade relä- och kontrollsystem baserade på IEC 61850 för skydd, övervakning och kontroll av kraftanläggningens utrustning.

"Vi är glada att ha fått förtroendet att leverera bland annat gasisolerade ställverk samt relä- och kontrollsystem via ABB i Västerås med start under 2016. Ordern är betydande för enheterna Grid Integration och Grid Automation, baserade i Västerås", säger Erik Oja, divisionschef för Power Grids i Sverige.

ABB är världens ledande totalentreprenadsleverantör av luftisolerade, gasisolerade och hybridbaserade ställverk med spänningsnivåer på upp till 1 100 kV. Dessa ställverk gör det möjligt att på ett effektivt och driftsäkert sätt överföra och distribuera elektricitet med minimal miljöpåverkan till kunder inom installation, industri och handel, liksom till sektorer som järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi.

ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och automation. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernen verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp