ABB idriftsätter världens första ställverk med ny miljöanpassad gas

Teknikgenombrott när miljöeffektiv gasblandning installerades för det ledande schweiziska energibolaget ewz.

  • Hög- och mellanspänningsställverk installerade som pilotprojekt i uppgraderad kraftstation i Zürich
  • Ny gasblandning erbjuder alternativ till svavelhexafluorid (SF6) med betydligt mindre miljöpåverkan
  • Påverkan på den globala uppvärmningen (GWP)(1) är nästan 100 procent lägre än för SF6
  • Ny teknik frigör dessutom runt 70 procent av ytan på 5 000 m2 som upptogs av det gamla ställverket


ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har nått ett viktigt teknikgenombrott inom gasisolerade ställverk (GIS) genom idriftsättningen av världens första ställverksfack (GIS) för hög- och mellanspänningsställverk som använder en ny miljöanpassad gasblandning som isolergas istället för den allmänt använda växthusgasen svavelhexafluorid (SF6).

Ett ställverk kombinerar elektriska kopplingar, säkringar eller brytare för att kontrollera, skydda och isolera elektrisk utrustning i ett kraftnät. Ställverk finns installerade längs hela kraftkedjan från generering till överföring, distribution och konsumtion, tvärs över olika spänningsnivåer. Hög- och mellanspänningsnätverk är vanligtvis installerade inom kraftöverföring och distribution för att bidra till nättillförlitlighet, effektivitet och säkerhet.

ABB:s nya miljöanpassade ställverk använder en alternativ gasblandning till SF6 som isolering för högspänningsställverk. Den nya gasblandningen är en kemisk förening utvecklad för ställverksapplikationer i samarbete med 3M. Den globala uppvärmningspotentialen är nästan 100 procent lägre med den nya gasblandningen jämfört med SF6, utan några kompromisser vad gäller utrustningens kvalitet och tillförlitlighet. Detta kan resultera i halverade utsläpp av koldioxidekvivalenter från ställverket under utrustningens livslängd, där den andra hälften stammar från råmaterial, tillverkning och värmeförluster.

Ställverksfacken för 170/23 kilovolt (kV) har levererats till det ledande schweiziska energibolaget ewz och deras nyligen driftsatta 3x50 MVA ställverk i Zürich, vilket står för elförsörjningen till den norra och mycket populära delen av den staden - hem för runt 50 000 invånare såväl som stadens största mässområde. Ställverket är också utrustat med tysta och högeffektiva krafttransformatorer samt automatiserad kontroll- och skyddsutrustning från ABB.

Den nya avancerade GIS-stationen är placerad 15 meter under jord och ersätter en utomhusstation av typen AIS (luftisolerat ställverk) byggt 1949. Den nya lösningen frigör runt 70 procent av den markyta som det gamla ställverket upptog till förmån för andra möjliga ändamål såväl som stadsrummets estetiska värden.

"ABB installerade världens första högspända GIS-ställverk för ewz 1967 och dagens teknikgenombrott stärker vår historia av innovation och teknikutveckling såväl som den goda, långa relationen mellan våra företag", säger Bernhard Jucker, global chef för ABB:s division Power Products. "Den framgångsrika idriftsättningen av det här pilotprojektet banar väg för miljöanpassade ställverk under kommande år och bekräftar vårt fokus på teknik som en viktig differentierande faktor i ABB:s strategi Next Level."

"Vi är glada att samarbeta med ABB i det här pionjärprojektet", säger Benedikt Loepfe, ewz. "Som en ledande elleverantör i Schweiz ser vi denna nya kraftstation som ännu ett exempel på vårt åtagande att leverera hållbar energi till våra kunder."

Under decennier har SF6 varit den allmänt utbredda gasen för att isolera och skydda elektrisk utrustning vid strömavbrott till följd av gasens fysiska egenskaper. Komprimerad SF6 har bidragit till säker och tillförlitlig drift av gasisolerade ställverk, vilket i sin tur möjliggör betydligt mindre ställverksinstallationer. SF6 är emellertid en växthusgas och livscykelhanteringen av gasen kräver noggrann hantering och kan medföra betydande kostnader, speciellt när åldrade ställverk ska tas ur drift.

ABB utvecklade högspänningsställverk av typen GIS i mitten av 1960-talet och fortsätter att driva innovation och teknikutveckling på området. Företaget erbjuder en komplett portfölj av produkter för spänningsnivåer från 6,6 till 1 200 kV. Som marknadsledare inom GIS för hög- och mellanspänning har ABB en global bas av mer än 300 000 GIS-installationer. Detta senaste teknikgenombrott kommer att möjliggöra ytterligare minskade koldioxidutsläpp utan att kompromissa med effektivitet och tillförlitlighet.

Om ABB
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

Om ewz

ewz har varit ett ledande energibolag i Schweiz sedan 1892. Med runt 1 200 medarbetare levererar företaget el till runt 223 000 kunder i Zürich och delar av Graubünden. ewz har som åtagande att tillhandahålla förnybar och hållbar energi till sina kunder.

För mer information kontakta:

Media Relations Technology
Reiner Schoenrock
Tel: +41 43317 7111
media.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Notera:

(1) GWP: Den globala uppvärmningspotentialen beskriver hur mycket växthusgas som fångas i atmosfären. Den jämför mängden värme som fångas av en viss massa av gasen i fråga med mängden värme som fångas av motsvarande massa av koldioxid. GWP uttryck som en koldioxidfaktor.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp