ABB avyttrar verksamhet för högspänningskabel till NKT Cables

  • Kompletterande styrkor skapar en ledande aktör inom kabelindustrin
  • ABB och NKT Cables har slutit ett avtal för långsiktigt strategiskt samarbete
  • Försäljningen har ett transaktionsvärde, ett "Enterprise Value", på 836 MEUR (934 MUSD)
  • Försäljning visar på ABB:s engagemang för aktiv portföljförvaltning


NKT Cables förvärvar ABB:s globala verksamhet inom system för högspänningskabel för ett totalt värde, så kallat "Enterprise Value", om 836 miljoner EUR (934 miljoner USD), motsvarande drygt 8 miljarder kronor. Högspänningskablar är nyckelkomponenter i hållbara energilösningar eftersom de kan sända stora mängder el över långa avstånd. Verksamheten är en del av ABB:s division Power Grids, som för tillfället genomgår en strategisk översyn.

NKT Cables designar, tillverkar och tillhandahåller kraftkablar för låg-, mellan- och högspänningssystem, framförallt inom växelström (AC). Bolaget har stora produktionsanläggningar i Europa och Kina, såväl som säljkontor världen över, med cirka 3 200 medarbetare. Intäkterna 2015 var 1,2 miljarder euro.

"Vi kombinerar två starka kabelportföljer med ett gemensamt nordiskt arv som kommer vara mer konkurrenskraftig ur ett större perspektiv under NKT Cables ägarskap, samtidigt som vi bibehåller tillgången till produktutbud genom ett långsiktigt strategiskt samarbete", säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. "Kombinationen av vår nischade verksamhet inom kabelsystem ihop med styrkan hos NKT Cables demonstrerar vårt aktiva engagemang i portföljförvaltning, vilket är en nyckelkomponent i vår strategi 'Next Level'".

ABB:s teknologi och tillverkning av högspänningskabel såväl som höga servicekvalitet är kompletterande för NKT Cables aktiviteter, vilket skapar en kombinerad verksamhet som är idealisk för att fylla det ökande behovet av kabelsystem för kraftöverföring över långa distanser. Den kombinerade operationella skalan och räckvidden av de två verksamheterna förväntas leda till ännu bättre service för globala kunder.

"ABB:s verksamhet inom högspänningskabel kommer att addera betydande styrka till vår portfölj och bringa oss en tillverkning i världsklass. Vi kommer att kunna dra nytta av tekniken, domänkompetensen och de kompetenta medarbetarna för att ytterligare växa verksamheten", säger Michael Hedegaard Lyng, vd och koncernchef på NKT Cables. "Vi ser fram emot att etablera ett starkt, långsiktigt samarbete inför framtida projekt världen över".

ABB:s verksamhet inom kabelsystem levererar nyckelfärdiga lösningar till kunder, inkluderande design, teknik, utbud, installation samt underhåll och service. Verksamheten hade egna justerade intäkter om 524 miljoner USD år 2015, sysselsätter runt 900 medarbetare och har en världsledande tillverknings- och utvecklingsförmåga inom marin högspänningskabel och underjordisk kabel i Karlskrona, Sverige. Överföringen av tillgångar omfattar också ett nytt, banbrytande kabelläggningsfartyg som för närvarande är under konstruktion. Med över ett sekels erfarenhet så hanterar verksamheten en rad olika tillämpningar och har levererat hundratals länkar för växel- och likström över hela världen.

"Som en del av det strategiska samarbetet kommer ABB och NKT Cables att arbeta tillsammans med framtida projekt för att hantera möjligheter på marknaden inom områden som undervattensförbindelser och transmissionslänkar för likström", säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. "Denna transaktion kommer att göra Power Grids portfölj enklare och mer fokuserad".

Affären förväntas slutföras i det första kvartalet 2017 och är villkorad av sedvanliga transaktionsvillkor och myndighetsgodkännanden. Goldman Sachs agerade som exklusiv finansiell rådgivare till ABB och Freshfields Bruckhaus Deringer som juridisk rådgivare.
"Vi välkomnar NKT Cables som ny ägare. Med sitt starka fokus på kabelverksamhet skapar NKT Cables ytterligare förutsättning för utveckling och tillväxt med fortsatta investeringar i verksamheten och i medarbetarna i Karlskrona. Vi ser fram mot ett ömsesidigt partnerskap mellan NKT Cables och ABB", säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

ABB kommer att rapportera om utvecklingen av strategin "Next Level", inklusive den strategiska portföljöversynen av divisionen Power Grids, under den kommande kapitalmarknadsdagen den 4 oktober 2016.

Om ABB

ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och automation. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

Viktigt angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden. Sådana framåtsyftande uttalanden är baserade på aktuella förväntningar och prognoser men är föremål för risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutsäga och utanför ABB:s kontroll, vilket kan innebära att faktiska utfall och resultat avviker väsentligt från aktuella förväntningar. Ingen framåtsyftande information kan garanteras. Framåtsyftande information i detta pressmeddelande ska bedömas tillsammans med de många osäkerheter som påverkar ABB:s verksamhet, speciellt de som fastställts i diskussionen om osäkerhetsfaktorer i ABB:s årsredovisning i formulär 20F för året som avslutades 31 december 2011. ABB åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera framåtsyftande information, oavsett om det är ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat.

För mer information kontakta:

ABB Sverige

Christine Gunnarsson, presschef

Tel. 021-32 32 32

press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp