ABB tar hem order värd 130 miljoner dollar på undervattenslänk i Finland

HVDC Light-länk från finska fastlandet ska säkra elförsörjningen och nättillförlitligheten på Åland. Leverans från ABB i Ludvika och Karlskrona.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd omkring 130 miljoner dollar från Kraftnät Åland AB på en ny kraftöverföringslänk mellan det finska fastlandet och Åland.

HVDC-systemet (överföring av högspänd likström) får en överföringseffekt av 100 megawatt med minimala förluster längs den 158 kilometer långa sträckan på havsbotten.

Det självstyrande finska landskapet Åland får idag sin el via växelströmskabel (AC) från Sverige och lokal generering av förnybara energikällor. Det befintliga fossileldade reservkraftverket kommer att stängas så snart den nya kraftlänken är i drift. Förutom att lösa elförsörjningen och minska beroendet av fossila bränslen kommer HVDC-länken att främja en ökad andel förnybar energi i elnätet och hjälpa Finland att nå sina mål för utsläppsminskning.

"Länken kommer att möjliggöra integrering av mer förnybar energi samt trygga en säker elförsörjning och ett tillförlitligt elnät på Åland", säger Per Eckemark, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige. "Att vi har egen tillverkning av omriktare, kablar och krafthalvledare - huvudkomponenterna i HVDC-system - och starka globala meriter kommer att hjälpa oss att leverera en lösning i världsklass."

ABB ska konstruera, tillverka, leverera och driftsätta två 100 MW, ±80 kV (kilovolt) HVDC Light omriktarstationer. Den ena ska placeras i Ytterby på Åland och den andra i Nådendal på det finska fastlandet. Två 80 kV sjökablar på vardera 158 kilometer ska svara för själva kraftöverföringen. Systemet ska enligt plan vara färdigt att tas i drift 2015. Från ABB i Ludvika levereras HVDC-ventiler, transformatorer, kontroll- och skyddssystem samt högspänningsutrustning. ABB i Karlskrona levererar sjökabeln och från ABB i Landskrona levereras kylsystem.

HVDC-systemet omfattar specialfunktioner som aktivt växelspänningsstöd, som gör nätet stabilare, samt den unika "black start-funktionen" som ger snabbare återuppkoppling av elnätet efter ett strömavbrott. Systemet är anpassat för likströmsnät det vill säga förberett för flerterminalskonfiguration, vilket möjliggör anslutningar av ytterligare stationer för att exempelvis mata in vindkraftsgenererad el i nätet.

Tekniken HVDC Light tillhandahåller kraftöverföring under mark och på havsbotten och erbjuder flera miljömässiga fördelar, såsom neutrala elektromagnetiska fält, oljefria kablar och kompakta omriktarstationer. HVDC Light är idealisk för att ansluta avlägsna energikällor såsom förnybara energislag till elnätet samt för att överbrygga långa avstånd och nätbegränsningar samtidigt som nättillförlitlighet och minimala elförluster säkerställs.

ABB var först med att utveckla teknik för överföring av högspänd likström, HVDC, för nästan 60 år sedan och har bred erfarenhet av både nya installationer och uppgraderingar av HVDC-system. ABB fortsätter att vara världsledande inom denna högeffektiva teknik med över 70 HVDC-projekt över hela världen med en sammanlagd överföringskapacitet av mer än 60 000 MW.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar energipåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information, kontakta

ABB Power Systems:
Olof Heyman
Enhetschef, HVDC
Tel. 0240-78 24 70
olof.heyman@se.abb.com
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel. 021-32 32 32
press@se.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp