ABB stärker sin portfölj inom e-mobilitet genom förvärv av kinesiska elfordonsladdningsbolaget Chargedot

ABB har ingått avtal om att förvärva en majoritetsandel om 67 procent i Shanghai Chargedot New Energy Technology Co., Ltd. (”Chargedot”), en ledande kinesisk aktör inom e-mobilitetslösningar. Transaktionen förväntas slutföras under de kommande månaderna och ABB har möjlighet att öka sin ägarandel under de närmaste tre åren.

Sedan etableringen 2009 har Shanghai-baserade Chargedot gjort betydelsefulla bidrag för tillväxten av elfordon i Kina. Företaget tillhandahåller laddstationer för både lik- och växelström, samt tillhörande mjukvaruplattform för en rad kunder som inkluderar elfordonstillverkare, operatörer inom elfordonsladdning och fastighetsutvecklare. Bolaget har cirka 185 anställda och andra aktieägare inkluderar bland annat Shanghai SAIC Anyo Charging Technology Co., Ltd., ett dotterbolag till SAIC.

Chargedot passar utmärkt tillsammans ABB, som är världsledande inom hållbar elnätsinfrastruktur och redan tillhandahåller lösningar från transmissionsnät och laddningsstationer för bilar och lastbilar, till elektrifieringslösningar för fartyg, järnvägar, tåg, bussar och spårvagnar. Förvärvet kommer att stärka ABB:s relationer med ledande kinesiska tillverkare av elfordon och bredda bolagets portfölj inom e-mobilitet med lösningar för hård- och mjukvara, utvecklade för specifika regionala krav. ABB Robotics är ledande leverantör av robotenheter och mjukvarulösningar för montering till kinesiska elfordonstillverkare.

”Investeringen är ett ytterligare uttryck för ABB:s åtagande att möjliggöra hållbar rörlighet", säger Tarak Mehta, global affärsområdeschef för ABB Electrification." Med Kina i framkant av utvecklingen av ett omfattande ekosystem för e-mobilitet kommer förvärvet att ge ABB en avgörande roll för att kunna leverera tillväxt i arbetet nära SAIC och andra ledande kinesiska biltillverkare."

”Chargedot var ett av de första högteknologiska företagen i Kina som fokuserade på laddningslösningar för nya elfordon. Genom att gå samman med ABB kommer vi att ha en stark position att ta nästa stora steg framåt”, säger Mao Chunhua, VD för Chargedot.

Prognosen för den globala marknaden för infrastrukturlösningar inom e-mobilitet växer. Grand View Research, Inc. förutspår att den högsta marknadstillväxten kommer att finnas i Asien och i Stillahavsområdet. Kina har redan den största elfordonsflottan i världen med 2 miljoner fordon, där konsumenter stöds av statliga incitamentsprogram.

ABB har överlägsen expertis inom lösningar för säker, smart och hållbar elektrifiering. Partnerskapet med ABB FIA Formel E-mästerskapet fungerar som en global plattform för att testa och utveckla lösningar inom e-mobilitet- och digitalisering, vilket vidgar gränserna inom e-mobilitet för en framtid fri från buller och utsläpp. Den 21 mars 2020 äger ett ABB Formel E-lopp rum i Sanya, Kina.

Nyckeln för att uppnå visionen är ABB:s omfattande portfölj inom e-mobilitetslösningar innefattande elfordonsladdningslösningar och anslutande transmissionsnätslösningar. ABB har hittills sålt mer än 11 000 höghastighetsladdare i 76 länder över hela världen.

I Kina har ABB arbetat med BYD och Daimler sedan 2016 och levererat väggboxar för likströmsladdning av elektriska fordon från Denza. Bolaget tillhandhåller också högeffektsladdare till elfordonstillverkare som NIO och operatörer som BP/ifuel 66.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. ”framåtblickande uttalanden” avseende ABB:s förvärv av Chargedot. Sådana framåtblickande uttalanden känns igen genom ord som planer, avser, förväntar, åtar och liknande uttryck. Sådana framåtblickande uttalanden bygger på aktuella förväntningar och innehåller risker och osäkerheter i samband med dessa, inklusive faktorer som kan komma att försena, avleda eller ändra vissa av dem och som kan leda till faktiska resultat och utvecklingar som avsevärt skiljer sig från de aktuella förväntningarna. Inga framåtblickande uttalanden kan garanteras. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande ska utvärderas tillsammans med de många osäkerheter som påverkar ABB:s verksamhet, i synnerhet dem som identifierats i diskussionen om påverkande faktorer som återfinns i ABB:s årsredovisning i blankett 20-F för det år som avslutades 31 december 2017. ABB åtar sig inte någon förpliktelse att officiellt uppdatera eller ändra några framåtsyftande uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp