ABB utrustar sjukhus i Finland med smart driftövervakningssystem

ABB-teknik kommer användas för styrning av eldistributionen till sjukhuset Nova, lika stort som en mindre stad.

Finlands offentliga sjukvårdsprogram omfattar fler än fem miljoner invånare och är en förebild för sjukvård globalt sett. Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt är landets femte största och här har man beslutat att investera i ett nytt 120 000 kvadratmeter stort sjukhuskomplex. Med en yta som motsvarar fler än 17 fotbollsplaner och är 80 gånger större än en ishockeyrink, har sjukhuset Nova ett lika stort eldistributionsnät som en mindre finsk stad.

På grund av sjukhusets avancerade verksamhet är det av kritisk betydelse att man har tillförlitlig strömförsörjning och effektiv energihantering för att alla aktiviteter ska fungera som de ska. En stabil elförsörjning är en grundförutsättning för att driva operationssalar, intensivvårdsenheter och akutrum, där livräddningsutrustning används med exakt precision. ABB kommer att leverera ett MicroSCADA Pro-system som möjliggör styrning och övervakning i realtid och även har funktioner för energimätning och rapportering. Sjukhuset Nova i Jyväskylä förväntas tas i drift under 2020 och målet är att vara det mest moderna och effektiva i sitt slag.

ABB:s nya system kommer att effektivisera elektriska driften och trimma driftkostnaderna, samtidigt som det underlättar kvalitetsvård för patienterna. Avancerad kommunikationsteknik gör det möjligt attansluta till lågspänningsnätet. MicroSCADA erbjuder en mer komplett överblick över elnätet för att säkerställa tillförlitlig strömförsörjning för att tillhandahålla patienterna en vård av hög standard.

En annan speciell aspekt av kraftautomationssystemet är att flera andra enheter i distributionsnätet integreras i MicroSCADA-nätverket. Till exempel behövs inget separat system för energimätning, utan ett system mäter även uppvärmning, VVS, ventilation och medicinska gaser.

Det lokala elnätsbolaget Jyväskylä Energi använder samma driftövervakningssystem för att hantera sitt nätverk, och därför kommer Jyväskyläs systemansvariga för distributionssystemet även att kunna se sjukhuset Novas nätverk. Detta bidrar till effektivitet och till att situationer med avbrott eller fel kan lösas snabbare.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp