ABB meddelar ändringar i koncernledningen

Från och med den 31 december 2019 lämnar Claudio Facchin, Frank Duggan och Chunyuan Gu ABB:s koncernledning som en del av organisationsförändringen som tillkännagavs den 17 december 2018.

Med den aviserade avyttringen av Power Grids till Hitachi kommer Claudio Facchin att fortsätta leda Power Grids som ett fristående företag inför slutförandet av transaktionen, som förväntas ske under första halvåret 2020. Frank Duggan och Chunyuan Gu kommer att lämna sina roller som vd för Europa respektive AMEA (Asien, Mellanöstern och Afrika), eftersom dessa roller upphör i det nya ABB-OS.

Duggan och Gu kommer att fortsätta som rådgivare till företaget. Duggan kommer dessutom utses till ledamot i Hitachi ABB Power Grids styrelse, som representerar ABB, medan Gu kommer att fortsätta som ordförande i styrelsen för ABB Kina.  

Peter Voser, ordförande och koncernchef: ”Vi tackar Claudio, Frank och Chunyuan för deras dedikerade insatser som medlemmar i koncernledningen. Deras erfarenhet och expertis hjälpte till att stärka ABB:s ledande roll inom sina respektive marknader och branscher. Vi önskar dem all framgång i sina nya roller. ”  

Claudio Facchin gick med i koncernledningen 2013 som vd för Power Systems, som han hjälpte till att vända, innan han utsågs till vd för Power Grids-verksamheten 2016.

Frank Duggan blev medlem av koncernledningen 2011 som Head of Global Markets och chef för f.d. regionen Indien, Mellanöstern och Afrika och blev sedan vd för AMEA 2015 och för Europa 2017. Under den tiden var han ledande i utveckla ABB:s kundfokuserade strategi både globalt och i dessa regioner.  

Chunyuan Gu gick med i koncernledningen 2017 som vd för AMEA medan han var vd för ABB Kina. Gu spelade en nyckelroll för att stärka företagets teknikledarskap inom robotik och att utveckla sin verksamhet i Kina och AMEA-regionen.  

Från 1 januari 2020 kommer den strömlinjeformade koncernledningen att bestå av koncernchef Peter Voser; Tarak Mehta, vd för ABB Electrification; Peter Terwiesch, vd för ABB Industrial Automation; Morten Wierod, vd för ABB Motion; Sami Atiya, vd för ABB Robotics & Discrete Automation; Timo Ihamuotila, ekonomichef; Sylvia Hill, personaldirektör; och Maria Varsellona, chefsjurist.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com  

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 18 december 2019, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp