ABB levererar banbrytande teknik för att stötta Tysklands energiomställning

Ny elkvalitet- och nätstabiliseringsteknologi hjälper Europas största och mest folkrika ekonomi att integrera vind- och solenergi.

ABB Power Grids har slutfört leveransen av världens första STATCOM-baserade hybridlösning till TenneT, en ledande transmissionsoperatör (TSO) som driver stora delar av Tysklands högspänningsnät. 

Lösningen finns installerad vid transformatorstationen i Borken och invigdes officiellt av TenneT den 24 januari 2020.
Lösningen finns installerad vid transformatorstationen i Borken och invigdes officiellt av TenneT den 24 januari 2020.

Lösningen stärker och stabiliserar det tyska elnätet genom att tillhandahålla reaktiv effektkompensation och dynamiskt spänningsstöd för att hålla nätet stabilt vid önskad spänning. Lösningen är utvecklad av ABB Power Grids, baserad på TenneTs specifika krav.

ABB Power Grids bidrar till Tysklands mål: 65 procent förnybar energi till 2030

Som en del av energiomställningen ökar Tyskland sin andel förnybara energikällor, som växte med 5,4 procent till 46 procent under 2019. Framöver förväntas landet fortsätta att öka sina investeringar i förnybara energikällor för att nå ett mål på 65 procent av landets totala energimix till 2030. Följaktligen behövs en enorm mängd reaktiv effekt för att balansera och stabilisera det nationella nätet. Detta beror på att när fossil energiproduktion nära förbrukningsområdena fasas ut och ersätts av mer ojämna energikällor (som vind och sol) längre bort från förbrukningsområdena finns det ett större behov av att transportera el och därmed säkerställa den totala balansen och stabiliteten.

Tysklands mål är att nå 65 procent förnybar energi till 2030.
Tysklands mål är att nå 65 procent förnybar energi till 2030.

Hur bidrar ABB:s STATCOM-baserade hybridlösning till balanseringen?

Mycket av Tysklands förnybara energi genereras i de norra och östra delarna av landet. Därifrån överförs det till söder - där det finns underskott. Det är här som det finns ett behov av att balansera det reaktiva energibehovet. Därför passar ABB:s STATCOM-baserade hybridlösning in. Den kan ge 400 MVA reaktiv effekt från ett kompakt system som enkelt kan integreras i en befintlig transformatorstation och som förbättrar kraftnätets kapacitet och flexibilitet.

Den STATCOM-baserade hybridlösningen är en del av ABB:s familj av FACTS (Flexible AC Transmission System). ABB har levererat mer än 800 FACTS-installationer över hela världen.

ABB Power Grids är en global ledare och pionjär inom området kraftteknik. Vi skapar värde för kunder inom energi-, industri-, transport- och infrastrukturbranschen och levererar ett omfattande utbud av avancerade digitala lösningar. Våra experter verkar i över 90 länder och har djup kunskap som ökar tillförlitligheten, effektiviteten och säkerheten. Tillsammans har vi åtagit oss att forma framtidens hållbara samhälle för kommande generationer, som en partner för ett starkare, smartare och grönare elnät.

www.abb.com/grid

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp