Ökad jämställdhet viktig framgångsfaktor

Jämställdhet finns alltid på agendan på ABB:s enhet Power Transformers. Med strategiska initiativ och konkreta handlingar formas en arbetsplats präglad av mångfald.

Mångfald är en framgångsfaktor, det vet man på Power Transformers i Ludvika. Men man vet också att förändring inte är något som kommer av sig självt.

– Titta på förskolan – vi skulle inte sätta våra barn i en förskola där det gick bara flickor eller bara pojkar. Varför ser det inte likadant ut i arbetslivet? För att det ska bli en förändring måste vi engagera oss, säger Tobias Hansson, enhetschef på Power Transformers.

Tobias Hansson är platschef i Ludvika och Europachef för Power Transformers.
Tobias Hansson är platschef i Ludvika och Europachef för Power Transformers.

En inkluderande kultur där alla känner sig välkomna och där människor med olika erfarenheter och perspektiv skapar ett innovativt klimat, det är förutsättningar för ABB:s framgångar. Men statistiken visar att andelen kvinnor fortfarande är låg. För att åstadkomma varaktig förändring så har Power Transformers jämställdhetsarbete ändrat karaktär de senaste åren.

– Vi har gått från power points och stora ord till att vara konkreta: vad gör vi i år?

Jag är fortfarande inte nöjd med våra siffror, det finns mycket mer att göra, men jag är stolt över hur vi har rört oss de senaste två-tre åren. Jag tror på att tänka stort, men att starta smått och röra sig snabbt, säger Tobias.

Arbetar på olika sätt

Nu är jämställdhet en parameter som mäts på samma sätt som produktionsresultat eller ekonomiska nyckeltal, det finns med både i chefers individuella mål och i handlingsplaner för ledningsgrupper och avdelningar. Man arbetar dessutom aktivt för att alltid få med kvinnliga kandidater vid rekryteringar.

Tobias Hansson tillsammans med Maria Brithon, HR-chef, Peter Jansson, Finanschef och Jenny Larsson, vd ABB Power Grids i Sverige.
Tobias Hansson tillsammans med Maria Brithon, HR-chef, Peter Jansson, Finanschef och Jenny Larsson, vd ABB Power Grids i Sverige.

– Målet är att minst 50 procent av kandidaterna ska vara kvinnor, och med riskinventeringar identifierar vi de fysiska och sociala faktorer som behöver åtgärdas för att skapa en arbetsplats där alla kan och vill jobba, säger Tobias Hansson.

Här finns även en idérik verksamhetsutvecklingsgrupp som skapar förutsättningar för ökad mångfald och jämställdhet. Det kvinnliga nätverket Power Women är dessutom en katalysator för många aktiviteter.

– Men ett kvinnligt nätverk löser inte jämställdheten, det är viktigt att komma ihåg. Vi behöver alla jobba med de här frågorna, säger Tobias.

Tid och engagemang

På Power Transformers är man medvetna om att ökad jämställdhet inte är någon quick-fix, utan ett arbete som kräver såväl tid som engagemang. När Tobias Hansson får frågan om varför det är viktigt att lägga ner tid och energi på att skapa en mer jämställd arbetsplats så kontrar han direkt:

– Ska det ens behöva vara en fråga? Det finns mängder av vetenskapliga rön! Men det handlar om en känsla också. Klimatet i en grupp blir i tio fall av tio bättre med mångfald, och då handlar det inte bara om män/kvinnor. Vi behöver olika perspektiv!

Text: Lena Bergman

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp