ABB:s särskilda utdelningsförfarande 2020

ABB gör ett förfarande tillgängligt som gör det möjligt för aktieägare i ABB Ltd med skatterättslig hemvist i Sverige och vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden att få utdelning i svenska kronor (SEK) utan avdrag för schweizisk källskatt.

Sådana aktieägare kan ansöka om att delta i det särskilda utdelningsförfarandet (DAF, Dividend Access Facility) från 2 mars till 17 mars 2020. Nuvarande aktieägare som ansökte till ABB:s senaste DAF 2019 registreras automatiskt för 2020 års DAF.

Under förutsättning att aktieägarna godkänner utdelningen på ABB:s bolagsstämma den 26 mars 2020, förväntas utdelningen under DAF betalas ut den 3 april, 2020.

Utdelningen utbetalas i svenska kronor via Euroclear Sweden och motsvarar den utdelning per aktie som ABB Ltd betalar i schweiziska franc (valutakurs CHF/SEK för utdelningen fastställs den 27 mars 2020) Utdelningen beskattas enligt de svenska skatteregler som gäller för varje person eller part.

Mer information finns på ABB Sveriges webbplats, https://new.abb.com/se/aktieinformation, eller på följande direktlinjenummer: +46 (0)8 518 01 555.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare.  www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp