ABB publicerar hållbarhetsrapporten för 2019

  • ABB når eller överskrider mer än hälften av målen före utsatt tid
  • 57 procent av intäkterna från eko-effektivitetsportfölj
  • ABB erhåller 2020 års platinamedalj i EcoVadis kategori Företagets samhällsansvar

ABB har släppt hållbarhetsrapporten Sustainability Report 2019 där företagets resultat inom områdena ledande teknik, ansvarsfull drift och ansvarstagande relationer beskrivs. Förra året nådde eller överskred ABB mer än hälften av hållbarhetsmålen före utsatt tid

”ABB har ett tydligt engagemang i samhället. Det innebär att vi gör det möjligt för våra kunder att bli renare, säkrare, mer motståndskraftiga och mindre resursintensiva. Det innebär också att vi måste agera på ett ansvarstagande sätt”, säger ABB:s ordförande Peter Voser. ”Jag gläder mig åt att vi redan har nått så många av våra mål och att vi följer tidsplanen att leverera flertalet av de mål som återstår. Jag vet att vår koncernchef Björn Rosengren ser fram emot att få presentera en ny uppsättning ambitiösa mål under andra halvåret.”

Nu senast erhöll ABB den prestigefyllda platinamedaljen EcoVadis 2020 för Företagets samhällsansvar, vilket placerar ABB bland den översta 1 procenten av alla rankade företag. ABB:s hållbarhetsarbete belönades också under året av andra organisationer, som FTSE4Good Index Series, Ethibel Sustainability Index Excellence, Corporate Knights Global 100 Index och tidskriften Corporate Knights lista över världens 100 mest hållbara företag.

Ledande teknik

ABB:s eko-effektivitetsportfölj, som möjliggör för hållbara smarta städer, industrier och transportsystem att mildra klimatförändringarna och bevara de icke-förnybara resurserna, stod för 57 procent av de totala intäkterna under 2019. Företaget håller tidsplanen när det gäller att nå 60 procent av intäkterna före utgången av 2020. Lösningar i portföljen innefattar digitala erbjudanden för byggnader, infrastruktur, ren energi, mobilitetssystem och energieffektivitet, och vi siktar på en potentiell marknad på 5 biljoner dollar.

I Vietnam använder till exempel Ho Chi Minh-stadens lokala energibolag SAWACO ABB Ability™ Symphony® Plus övervakningssystem för datainsamling (SCADA) för att minska vattenläckagen från 30 till 10 procent. På andra platser utnyttjar lösningen ABB Ability™ Digital Powertrain digitalisering för att förbättra fabriksdriften medan robotar och andra fabriksautomatiseringslösningar ökar effektiviteten och minskar mängden avfall och energiförbrukning. Ytterligare exempel återfinns i rapporten.

ABB fortsätter att visa sitt engagemang i hållbarhetsfrågor som huvudpartner för racerserien ABB FIA Formel E, världens första helt eldrivna internationella motorsportserie som anordnas av FIA. Samarbetet handlar om mer än en racertävling: Det handlar om att snabba upp utvecklingen och att anamma smartare e-mobilitetslösningar för en mer hållbar framtid.

Ansvarsfull drift

ABB stöder 2015 års Paris-avtal och Science Based Targets Initiative (SBT) och vi strävar efter att begränsa den globala uppvärmningen och dämpa de potentiellt förödande konsekvenserna av klimatförändringen. Förra året minskade ABB sina utsläpp av växthusgaser med 41 procent jämfört med 2013 och företaget överskrider redan målet på 40 procent som satts upp för 2020.

Med det långsiktiga målet att göra företaget helt koldioxidneutralt invigde ABB förra året sin första koldioxidneutrala fabrik i Lüdenscheid i Tyskland som ett exempel på vad som kan göras för att göra industrin verkligt hållbar. Fabriken är utrustad med ett solkraftverk och digitala tekniker och är på god väg att bli självförsörjande på energi. Fabriken visar på alla fördelar med intelligenta, digitalt styrda industriella ekosystem.

Dessutom blev ABB en säkrare arbetsplats under 2019 då det totala antalet rapporterbara skador (TRIFR) sjönk ytterligare till 0,47 från 0,58 föregående år. Detta ligger dessutom under gränsen på max 0,7 som satts upp som mål för 2020. Tyvärr dog en ABB-anställd och en underleverantör 2019 på grund av olycksfall i arbetet.

Ansvarstagande relationer

Förra året nådde eller överskred ABB tre av de fyra målen för ansvarstagande relationer. Integritet utgör hörnstenen och ryggraden i hur ABB gör affärer. Det är något vi kommer att fortsätta med och kommer att bli ännu nödvändigare då ABB omvandlar och förenklar sin verksamhet och framtida styrmodell.

Det är ABB:s mål att mänskliga rättigheter ska vara ett självklart inslag i alla verksamheter och detta ska vara integrerat i den dagliga verksamheten per slutet av 2020. För att uppnå detta mål har ABB inlett projekt som fokuserar på kapacitetsbyggande, riskidentifiering, resultatförbättringar i leverantörsbasen och genom att begränsa exponeringen för konfliktmineraler.

ABB har påskyndat sitt jämställdhets- och inkluderingsprogram. I samband med implementeringen av utfästelsen Embrace Difference, som togs fram av European Roundtable for Industrialists och undertecknades 2018, kopplade ABB sina projekt för 2019 till de sex fokusområden som identifieras i utfästelsen: en inkluderande kultur, ett inkluderande ledarskap, strävan och målsättning, ett tydligt ansvar, lika möjligheter samt samhällsengagemang och ansvar.

ABB är aktiv sponsor av Special Olympics Tyskland som firar 20-årsjubileum i år. Cirka 3 000 ABB-volontärer har hjälpt till att organisera eventet som hålls vartannat år och volontärerna har tagit ut semesterdagar för att kunna delta.

Företaget gjorde blygsamma framsteg mot sina mångfaldsmål föregående år. 2019 bestod den högre ledningen på ABB till 11,7 procent av kvinnor, upp från 10,5 procent 2018 och 10 procent 2017. ABB fortsatte att främja utbildning och karriärer inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) för flickor och kvinnor på olika sätt, inklusive riktade stipendier och mentorsprogram i Ungern, Indien, Polen, Sverige och andra länder.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com

Endnotes

  1. Business and Sustainable Development Commission, januari 2017

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp