ABB rapporterar deltagande i det särskilda utdelningsförfarandet 2020

Utdelningen ska godkännas av aktieägarna vid årsstämman den 26 mars 2020.

Aktieägare som representerar 454 336 569 aktier deltar i ABB Ltds Dividend Access Facility (DAF; särskilt utdelningsförfarande), vilket motsvarar 84 procent av de aktier hos ABB Ltd som är registrerade hos Euroclear Sweden

Aktieägare som deltar i DAF registreras temporärt som aktieägare utan rätt till utdelning från ABB Ltd. Dessa aktieägare kommer istället att få sin utdelning från ABB Ltds svenska dotterbolag ABB Norden Holding AB. De deltagande aktieägarna kommer för varje ABB Ltd-aktie att erhålla en ABB Ltd-aktie utan utdelningsrättighet (ABB Ltd U) och en utdelningsrättighet från ABB Norden Holding AB som är separat från aktien (SR1). De ordinarie ABB Ltd-aktierna kommer att återregistreras på aktieägarnas konton den 2 april 2020. Förutsatt att aktieägarna godkänner utdelningsförslaget vid ABB Ltds årsstämma den 26 mars 2020 planeras utbetalningen av utdelningen för de aktieägare som deltar i DAF att ske den 3 april 2020. 

ABB Ltd U-aktien är öppen för handel, parallellt med ABB Ltd-aktien på NASDAQ Stockholm under perioden 23 mars 2020 till 30 mars 2020. ABB Ltd U-aktiens ISIN-kod är SE0013801313. Det kommer inte vara möjligt att handla med utdelningsrättigheter, SR1.

Ytterligare information finns på ABB Sveriges webbplats www.abb.se/aktie eller på följande direktlinje: +46 (0)8 518 01 555. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare.


För mer information kontakta:

Media Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Phone: +41 43 317 71 11
Email: investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp