ABB:s aktieägare godkänner alla förslag vid årsstämman

  • Utdelning godkänd
  • Omval av ordförande och alla styrelseledamöter
  • Styrelsens och koncernledningens ersättning godkändes

ABB:s aktieägare har godkänt alla förslag från företagets styrelse under årsstämman 2020 som hölls i Dübendorf, Schweiz. Eventet skedde under extraordinära förhållanden och aktieägarna fick inte tillåtelse att delta fysiskt, i enlighet med COVID-19-Ordinance 2 från det schweiziska förbundsrådet. Redan den 9 mars 2020 hade ABB rekommenderat sina aktieägare att ge sina röstinstruktionen till ett oberoende ombud för att skydda sig själva och andra. Det oberoende ombudet representerade 80,05 procent av aktiekapitalet med rösträtt.

Aktieägarna gav sitt bifall till den föreslagna utdelningsfördelningen bestående av 0,80 CHF per aktie, med 99,81 procent av rösterna. Utbetalningen i Schweiz förväntas ske den 1 april 2020. Aktieägarna godkände också ledningens redovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2019.

Aktieägarna återvalde Peter Voser som ledamot och ordförande för styrelsen. Jacob Wallenberg (vice ordförande), Matti Alahuhta, Gunnar Brock, David Constable, Frederico Fleury Curado, Lars Förberg, Jennifer Xin-Zhe Li, Geraldine Matchett, David Meline och Satish Pai valdes om för en ny period.

”ABB lämnade motståndskraftiga resultat 2019 med tanke på de utmanande förhållandena på marknaden och en omfattande transformering. Våra intäkter och vår rörelsemarginal förbättrades båda något och vi gjorde stora framsteg i transformeringen av vårt företag under året”, säger Peter Voser, styrelseordförande för ABB.  "I dessa osäkra tider när coronavirus-krisen förändrar hur vi alla lever och arbetar, reagerar vi snabbt för att skydda våra medarbetare, kunder och partners och säkerställa kontinuitet i verksamheten."

Dessutom godkände aktieägarna i en bindande omröstning med 98,88 procent den maximala sammanlagda ersättningen för styrelseledamöter för mandatperioden 2020–2021 samt för koncernledningen för räkenskapsåret 2021 med 93,59 procent. Vidare godkände aktieägarna ersättningsrapporten för 2019 i en rådgivande omröstning med 84,63 procent av rösterna.

Resultatet efter årsstämman kommer att publiceras på www.abb.com senare under dagen. ABB kommer redovisa resultatet från det första kvartalet den 28 april 2020.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 26 mars 2020, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp