ABB Power Grids gör sig redo för 5G tillsammans med Ericsson, Telia och AFRY

ABB Power Grids transformatorfabrik i Ludvika kopplas upp med hjälp av ett eget 5G-redo mobilnät och använder nu den senaste mobilteknologin i en verksam produktionsmiljö.

Uppkopplingen baseras på den senaste mobilteknologin och möjliggör en flexibel, effektiv och kvalitativ produktion. Som ett första steg har fabriken som tillverkar lindningskopplare, en viktig beståndsdel i en transformator, kopplats upp mot ett eget mobilnät. I fabriken har bland annat trådlösa momentdragare, som kräver pålitlig och robust data, kopplats upp, vilket ger operatören tillförlitlig realtidsdata och därmed fullständig kontroll på antalet momentdragningar vilket säkerställer kvaliteten på lindningskopplaren.

Projektet är en del av ABB Power Grids pågående digitaliseringsarbete och man arbetar för att integrera fler digitala lösningar i fabriken för att optimera och effektivisera produktionen ytterligare. Målet är att bygga ut och uppgradera det befintliga mobilnätet med 5G-teknik.

  • Fabriken i Ludvika kopplas upp med hjälp av ett eget 5G-redo mobilnät och använder därmed den senaste mobilteknologin i en verksam produktionsmiljö
  • Vid tillverkning av lindningskopplare används trådlösa uppkopplade momentdragare, som kräver pålitlig och robust data...
  • ... vilket ger operatören tillförlitlig realtidsdata och därmed fullständig kontroll på antalet momentdragningar

"Vi tittar bland annat på att fjärrstyra olika processer, vilket gynnar oss ur ett säkerhets- effektivitets- och kvalitetsperspektiv. Ett annat exempel är optimering och distansövervakning av våra torkanläggningar som i princip är igång 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och därmed kräver en viss övervakning", säger Tobias Hansson, Platschef på ABB Power Grids i Ludvika och Europachef för enheten Power Transformers. "För oss är det viktigt att hela tiden ligga i framkant, vi har under mer än 100 år tagit fram innovationer som förändrat världen, därför tycker jag att det är centralt att vi även vågar satsa på ny teknik som finns tillgänglig för att utveckla vår egen verksamhet."

Tobias Hansson, Platschef på ABB Power Grids i Ludvika och Europachef för enheten Power Transformers
Tobias Hansson, Platschef på ABB Power Grids i Ludvika och Europachef för enheten Power Transformers

"5G skapar helt nya förutsättningar för industrin. Genom att installera den senaste mobilteknologin i produktionen har ABB Power Grids fått en snabb, robust lösning med realtidsdata som inte läcker utan-för området, vilket var en grundförutsättning för en säker dataanalys", säger Erik Josefsson, Head of Advanced Industries på Ericsson.

Tekniken som installeras i fabriken gör det möjligt att samla in mer kunskap om produkterna under produktion, upptäcka fel i ett tidigare skede samt ger större transparens och spårbarhet. På sikt kommer tekniken möjliggöra en ökad automatisering samt användning av machine-learning och AI-applikationer, vilket inte är möjligt med traditionell teknik.

"Med sitt helt egna mobilnät får ABB Power Grids nu tillgång till en robust och säker infrastruktur för all den kritiska data som flödar mellan olika system i en uppkopplad fabrik. Det blir också en plattform för innovation där de kan testa nya tekniker med fler partners och vi för nu en dialog kring hur vi kan koppla upp en större del av produktionen för att ta digitaliseringsarbetet till nästa nivå", säger Magnus Leonhardt, innovations- och affärsutvecklingschef på Telia Sverige.

ABB Power Grids är en global ledare och pionjär inom området kraftteknik. Vi skapar värde för kunder inom energi-, industri-, transport- och infrastrukturbranschen och levererar ett omfattande utbud av avancerade digitala lösningar. Våra experter verkar i över 90 länder och har djup kunskap som ökar tillförlitligheten, effektiviteten och säkerheten. Tillsammans har vi åtagit oss att forma framtidens hållbara samhälle för kommande generationer, som en partner för ett starkare, smartare och grönare elnät. www.abb.com/grid

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp