ABB levererar unik robotcell till AESSEAL

Det är robotik i framkant när ABB levererar en flexibel automationslösning till AESSEAL. Den banbrytande robotcellen innehåller bland annat ett unikt system för chuckbackbyte – något som möjliggör produktion av tätningar i korta serier.

Det brittiska företaget AESSEAL, en av världens ledande leverantörer av mekaniska rörtätningar, har beställt en banbrytande automationslösning från ABB via företaget Engineering Technology Group. Den flexibla lösning som ABB levererar är byggd runt en IRB 6700-robot.

"AESSEAL automatiserar produktionen av tätningar, och deras önskemål är att kunna tillverka låga volymer och stor mix, och att använda robotcellens flexibilitet för att producera specialanpassade korta serier/lot-size-one automation", säger Martin Jönsson, Sales Manager Global Solution Center, Machine Tending, ABB.

AESSEAL verkar i över hundra länder över hela världen. De tätningar som företaget tillverkar används i pumpar och roterade utrustningar, där de hindrar vätskor och gaser från att läcka ut i miljön. Investeringar i spjutspetsteknik gör det möjligt för AESSEAL att snabbt anpassa sin produktion efter kundernas behov och önskemål.

Komplex och flexibel robotcell

Det är en komplex automationslösning som ABB levererar till Engineering Technology Group för vidare förädling till AESSEAL. ABB-roboten kommer att serva olika fleroperationssvarvar samt annan utrustning för mätning, luftblåsrengöring, avgradning, tvätt och verktygsbyte. Robotcellen inkluderar även RFID- och streckkodläsare. En viktig del av leveransen är ett unikt system för chuckbackbyte i fleroperationssvarvarna för att nå en hög automationsgrad som är väldigt flexibel och operatörsoberoende. Det medför att man kan köra väldigt många produkter utan att människan behöver manuellt ställa om maskinerna.

"Den här robotcellen har många funktioner, den är mycket flexibel och kan producera många varianter av rörtätningar. Det chuckbackbyte som görs för att svarva olika dimensioner av tätningar är unikt, eftersom roboten – beroende på vilken typ av rör det gäller – kan byta såväl robotens gripdon som svarvens chuckbackar", säger Anders Hjalmarsson, Project Manager Global Solution Center, Machine Tending, ABB.

Systemet för chuckbackbyte innehåller flera steg och kan styras av en operatör från en HMI-panel. Chuckbackbytet görs av roboten med ett specialdesignat gripdon.

"Initialt kan robotcellen hantera tio olika slags råvaror och lika många olika produkter kan produceras i cellen. Men AESSEAL har möjlighet att utöka detta – i princip så kan robotcellen producera ett obegränsat antal produkter", säger Anders Hjalmarsson.

Ett steg mot framtidens fabrik

Beställningen från AESSEAL är ett bevis för en ökad efterfrågan på intelligent och flexibel robotautomation. För ABB är ordern en viktig kvalitetsstämpel på den intensiva utveckling som sker inom robotautomation.

"På ABB är vi övertygade om att framtidens fabrik kommer att vara högautomatiserad och ha korta uppstartstider. I framtiden kommer vi att få se en större efterfrågan på flexibel automation som möjliggör låga volymer och hög mix", säger Martin Jönsson.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp