Viking Line bibehåller sin kurs för grönare hav med Azipod® framdrivningssystem

ABB:s Azipod® elektriska framdrivningssystem, känt för sin manövrerbarhet, ger styrning och effektivitetsfördelar för den väntade färjan Viking Glory, som också stöder Viking Line i deras miljömål

Som det senaste tillskottet till Viking Lines flotta av klimatsmarta passagerarfartyg i Östersjön kommer Viking Glory att vara företagets mest hållbara passagerarfartyg hittills – och en av de grönaste färjorna i industrin. Fartyget är också den första i sitt slag som använder Azipod® framdrivningssystem och dessa enheter har nu installerats framgångsrikt ombord.

Detaljerade simuleringar har redan visat hur mycket de två Azipod®-enheterna och motsvarande skrovoptimering kan förbättra fartygets hydrodynamiska prestanda, liksom dess manövrerbarhet i hamnanlöp.

“Vi gör oss redo att välkomna det mest effektiva passagerarfartyget i Östersjön, om inte i världen”, säger Viking Lines projektledare Kari Granberg. “Vattenresistensen var lägre med cirka åtta procent i jämförelse med ett traditionellt framdrivningssystem med axeldrift. Samtidigt förbättras fartygets manövrerbarhet i en sådan utsträckning att vi förväntar oss sparad tid i hamn vilket möjliggör för oss att minska hastigheten med en knop. Det motsvarar en energibesparing på cirka två megawatt samtidigt som fartyget håller sin tidtabell.”

Energieffektivitet var en av de främsta orsakerna till valet av Azipod® framdrivningssystem, enligt Marcus Högblom, chef för ABB:s passagerarfartygssegment. Han beskriver projektet som ett genombrott för Azipod® på tre fronter: tillsammans med Viking Line; för ett kryssnings- och passagerarfartyg; och den första leveransen av Azipod® XO framdrivningssystem till ett passagerarfartyg under konstruktion i Kina.

Som en integrerad del av leveransen levererar ABB också ABB Ability™ 800xA automatiseringssystem, energihanteringssystem, bogpropellermotorer och fjärrdiagnostiktjänster.

Energieffektivitet kvantifierat

“Förra året fann en oberoende studie av konsultföretaget Deltamarin att Azipod® framdrivningssystem kan hjälpa passagerarfartygsägare att spara upp till 1,7 miljoner dollar i årliga bränslekostnader för ett enda fartyg och minska utsläppen med cirka 10 000 ton”, säger Marcus Högblom. Studien simulerade sju befintliga färjelinjer och fann att ett fartyg utrustad med två 10 MW Azipod®-enheter förbrukade betydligt mindre bränsle jämfört med ett liknande fartyg som drivs med ett traditionellt framdrivningssystem med axeldrift. “Denna nivå av bränsleeffektivitet var väldigt hög enligt Viking Line – ett företag som lägger stor vikt vid hållbar verksamhet.”

Viking Lines engagemang för att skydda miljön har redan demonstrerats ombord på Viking Grace, till vilken ABB tidigare levererat ett komplett kraft- och framdrivningssystem tillsammans med ABB:s rådgivningssystem för energihantering. “Viking Grace anses fortfarande vara ett av de mest klimatsmarta fartygen i sin klass”, säger Kari Granberg. “I likhet med Viking Grace kommer Viking Glory också att drivas av flytande naturgas med lågt utsläpp, men där en 10 procents lägre bränsleförbrukning förväntas.”

Oöverträffad miljöprestanda är bara ett av Viking Lines mål för det nya flaggskeppet; det innovativa fartyget kommer ge en unik passagerarupplevelse. De stora panoramafönstren erbjuder oavbruten utsikt, medan elegant inredning och möbler kommer att fånga essensen av Skandinavien och Baltikum. “Det faktum att passagerare ombord kan njuta av dessa omgivningar i en bekväm miljö är också delvis tack vare Azipod®-systemet, vilket minimerar vibrationer och ljudföroreningar”, säger Viking Lines kapten Ulf Lindroos.

Fartygets drift gynnas också av Azipod® framdrivningssystem, vilket demonstrerades av kapten Ulf Lindroos i simuleringsförsök som genomfördes förra året. Kaptenen, som kommer att ha befälet ombord Viking Glory, har virtuellt navigerat en färja till land på det mest säkra, effektiva och hållbara sättet.

“Systemet är lätt att manövrera, lätt att använda och du behöver inte använda ett roder”, säger kapten Lindroos när han reflekterar över fördelarna med Azipod®.

Tillverkad i Europa, levererad i Kina

Efter att ha fastställt att Azipod® var den mest lämpade lösningen för att tillgodose fartygets behov, började Xiamen Shipbuilding Industry Co., där VikingGlory för närvarande är under uppbyggnad, installationsarbetet i början av september. De högteknologiska Azipod®-enheterna tillverkades i Finland och levererades därefter till Kina. Med de globala reserestriktionerna använde ABB sin skickliga regionala arbetskraft för att stödja varvet i en framgångsrik installation.

Zeng Zhenyu, projektledare vid Xiamen Shipbuilding förklarar: “Eftersom ABB:s europeiska projektspecialister inte kunde resa till Kina, använde ABB sitt lokala serviceteam för att stödja i arbetet att installera Azipod®-enheterna, liksom en svetsspecialist från ABB Marine & Ports i Sydkorea. Samarbetet mellan ABB, Viking Line och personalen på varvet har visat sig vara mycket smidigt, och installationen genomfördes utan problem.”

“Vår leverans ombord på Viking Glory är betydande och påverkar en stor del av fartyget. Det innebar att vi var tvungna att arbeta som ett team med metoder som vi inte var vana vid sen tidigare”, säger Hanna-Kaisa Yrjänäinen, ABB:s projektledare för Viking Glory. “Samordning mellan våra olika produktområden samt användning av den senaste digitala tekniken innebar att våra globala projektspecialister stöddes med den bästa tekniska kunskapen trots reserestriktioner. Jag är stolt över hur vårt team kunde anpassa sig till de globala utmaningarna och leverera våra lösningar till både XSI och Viking Line.”

”Pandemins inverkan var oväntad, särskilt sett till rörligheten för vår personal. Med digitalt stöd av de finska kollegorna klarade ABB Marine & Ports i Kina utmaningen genom att förbereda sig i förväg och slutföra installationen av Azipod®-enheterna. Detta är ett bra bevis på att ABB som ett globalt företag kan samarbeta och samordna sin verksamhet för att möta sina åtaganden gentemot kunderna.” säger Robin Yang, chef för drift i ABB Marine & Ports, Kina.

Framdrivning mot en grönare framtid

Viking Glory gör sin jungfruresa 2021. När hon gör det, innehåller avtalet mellan ABB och Viking Line också ett automatiseringsavtal för ytterligare effektivitetsvinster och ses som en del av det goda förhållandet mellan de två parterna. “Förutom att ha levererat VikingGlorys föregångare VikingGrace, levererade vi nyligen landanslutningsteknik för Viking Lines snabba passagerarfartyg Viking XPRS”, säger Marcus Högblom. “Vi är hedrade att stödja företaget när de fortsätter sin resa mot grönare passagerar- och färjeaktiviteter I Östersjön.”

Kari Granberg på Viking Line tror det nya tillskottet kommer att tas varmt emot. “Miljöansvar och passagerarupplevelse är två hörnstenar i vårt arbete, och Viking Glory återspeglar dessa principer mer än något annat Viking-fartyg tidigare. Detta beror till stor del av Azipod®-systemet och som kommer vara en drivkraft bakom VikingGlorys oöverträffade effektivitet och hållbarhet.”

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp