Modern beredskap för hela Sverige

På samma sätt som automation och robotik förändrar tillverkningsindustrin, kan tekniken bidra till att effektivisera och förbättra Sveriges framtida civila beredskap. Tillsammans med industripartners står ABB redo att göra Sverige världsledande på försörjningsberedskap.

När coronapandemin slog mot Sverige under våren 2020 blev det tydligt hur lätt brister uppstår när globala distributionskedjor bryts. I Sverige stod vården inför brist på skyddsutrustning, och när regering som myndigheter vände sig till industrin för hjälp var ABB bland de som snabbt ställde om och ställde produktionsmiljöer och personal till förfogande. På rekordtid tillverkades ansiktsmasker, skyddsförkläden, visir och annan utrustning hos ABB och andra industriaktörer runtom i landet.

”Det var en självklarhet för oss att hjälpa till så gott vi kunde för att avvärja de värsta bristerna”, säger Dennis Helfridsson, vd på ABB Sverige.

Med omsorg, mod och en stor portion samarbetsanda tog medarbetare på ABB initiativ till avgörande insatser. 3D-printar sattes i arbete och produktionslinor sattes upp i ABB:s lokaler på Finnslätten för att producera skyddskläder och visir till sjukvården i Region Västmanland. Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB Sverige, ledde arbetet i ABB:s tvärfunktionella arbetsgrupp. Han berättar:

”Där och då var allt fokus på att hjälpa till där vi kunde och lindra de akuta bristerna. Men som ingenjör och ABB:are är det svårt att inte utmana sig själv och ställa sig frågan om det vore möjligt att göra mer effektivt med hjälp av automation? Vi insåg allihop att det fanns potential i att ta hjälp av den resa svensk industri gjort och skapa kostnadseffektiva, flexibla och automatiserade krisberedskapslösningar för att producera den utrustning som saknades under covid-19.”

Mikael och medarbetarna på ABB var inte ensamma i sina insikter. Tillsammans med industrikollegorna på AB Volvo, Saab och Mölnlycke inleddes samtal om möjligheten att tillsammans illustrera hur näringslivet skulle kunna bidra till framtidens krisberedskap, och ganska snart hade gruppen skissat fram ett förslag kring hur framtidens krisberedskap skulle kunna utformas tillsammans med näringslivet, med hjälp av den teknik som ABB levererar till bland annat tillverkningsindustrin.

”Industrisverige är speciellt på flera sätt”, säger Mikael Dahlgren. ”Inte minst har vi en diversifierad industribas med hög automationsgrad och teknisk mognad. Det goda samarbetet vi i Sverige har både mellan företag och mellan företag och offentlig sektor är världsunikt, och därför är det också kort startsträcka för oss att innovera ihop.”

Förslaget innebär att tekniken från industrin utvecklas för att producera utvalda produkter som kan vara aktuella vid en kris, i flexibla serier på regionala försörjningshubbar. Genom att ha beredskap till att producera det som behövs när det behövs kan brister avvärjas, och bli ett kostnadseffektivt och flexibelt komplement till traditionella beredskapslager. Med övning och förberedelser inför snabb omställning kan Sverige stå bättre rustat att hantera oförutsägbara brister i framtiden på ett mer effektivt sätt.

”Vi måste fortsätta arbeta brett för att ge framför allt våra unga fler och enklare vägar till framtidens arbetstillfällen inom industrin. Ökar vi den tekniska kompetensen i beredskapen skapar vi förutsättningar för industrins konkurrenskraft och bidrar till att avvärja en annan kris, nämligen den för industrins kompetensförsörjning”, säger Dennis Helfridsson.

Bakom förslaget och debattartikeln står Saab AB, ABB AB, AB Volvo och Mölnlycke AB.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp