ABB prisat som årets säkraste entreprenör

Outokumpu Stainless Long Products har utsett ABB Motion Service till ”Contractor of the Year regarding Safety”. Ett gediget säkerhetsarbete som aldrig tummar på detaljer ligger bakom utmärkelsen.

Alla servicearbeten i industrin ska göras med säkerhet i fokus, och bäst blir utfallet när uppdragsgivare och entreprenörer tar ett gemensamt grepp kring säkerhetsfrågorna. Så är fallet på Outokumpu Stainless Long Products, som nu utsett ABB Motion Service till Contractor of the Year regarding Safety.

"Säkerhetsarbetet på Outokumpu fungerar riktigt bra. Att vi tillsammans jobbar hårt för att öka säkerheten har gett resultat, och det känns väldigt roligt att vi blev nominerade och fick priset som årets säkraste entreprenör", säger Jens Wickén, teknikchef på ABB Motor- och generatorservice Syd.

  • Jens Wickén, teknikchef på ABB Motor- och generatorservice Syd.

Motiveringen till utmärkelsen lyder:

"ABB gör alltid en egen riskbedömning när de kommer till sajt, utöver den arbetsmetodbeskrivning som vi kräver. Det här fungerar som en grund när vi gör riskbedömning tillsammans. De har ett mål att hitta säkerhetsrisker vid vår anläggning och har ett riskbedömningssystem, ungefär som vårt, där risker, faror och tillbud registreras. Genom att granska vår sajt genom en entreprenörs ögon så bidrar de aktivt till att öka vår säkerhet."

Outokumpu Stainless Long Products har verksamhet i Storbritannien, USA och Sverige. Nomineringen av ABB kom från Outokumpu Stainless Degerfors Long Products, där ABB Motion Service regelbundet utför förebyggande och avhjälpande underhåll av maskinparken. Alla servicearbeten som utförs i Degerfors omges av omfattande säkerhetsrutiner, där en arbetsmetodbeskrivning som görs av entreprenören innan jobbet och en gemensam riskbedömning på plats ingår.

"Säkerheten är alltid nummer ett på Outokumpu – vi tar säkerhetsfrågor på mycket stort allvar. Tack vare arbetsmetodbeskrivningen får vi i förväg information om vad jobbet innebär och om de risker entreprenören tar med till oss. I den gemensamma riskbedömningen på plats fyller vi i och berätta om våra risker. Genom att kombinera de här båda momenten så får vi en fullständig uppfattning om riskerna innan jobbet startar", säger Arto Rousu, tf produktionschef Outokumpu Stainless Degerfors Long Products.

"ABB är alltid väldigt aktiva under våra riskbedömningar, och om de upptäcker någon avvikelse under arbetets gång så rapporteras den utan dröjsmål till oss. Tack vare den snabba återkopplingen kan vi vidta åtgärder och göra förbättringar."

ABB Motion Service utför bland annat vibrationsmätningar under drift, stilleståndskontroller, uppriktningar och balanseringar, samt reparationer och utbyten av trasiga delar på Outokumpu Stainless Degerfors Long Products. Oavsett arbetsuppgift föregås varje jobb av samma gedigna säkerhetsanalys, och förutom arbetsmetodbeskrivningen och den gemensamma riskbedömningen, så gör ABB även en riskanalys i den egna tia-appen.

"Vad vi än ska göra så startar vi alltid med en riskanalys i vår app. Den analysen brukar jag sedan skicka med i rapporten till Outokumpu efter avslutat uppdrag", säger Jens Wickén.

ABB gör med andra ord vad som krävs för att uppfylla Outokumpu Stainless Degerfors Long Products säkerhetskrav – plus det lilla extra som gör att de båda företagen gemensamt kan lyfta säkerheten ytterligare en nivå.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp