VR-programmering är det nya paradigmskiftet

Det senaste året har ABB:s VR-användning i RobotStudio gått från att vara ett verktyg för visning till ett verktyg för programmering. RobNor kunde minska den totala programmeringstiden med 60 % genom att jobba direkt i VR-miljön.

Jussi Savolainen arbetar på traktortillverkaren Valtra, i finska Suolahti, där det varje arbetsdag rullar ut 36 nya traktorer. På en kurs hos Malmöbaserade RobNor , som är specialister på målning med robot, fick han första gången pröva att programmera med VR. Redan efter en timmes instruktioner och övande med VR-glasögonen kom han i gång med att göra ett målningsprogram för en robot.

"Jag har arbetat i målningsindustrin och med robotprogrammering i tio år, så fort jag fick på mig glasögonen förstod jag att det är ett bra verktyg. Vi har fått ned den totala programmeringstiden för ett målningsprogram från fem till två dagar, inklusive all testkörning offline", säger Jussi Savolainen. 

Den största skillnaden att arbeta med VR är, enligt Jussi Savolainen, rumsuppfattningen. Att det är betydligt lättare att uppleva sprutvinkeln och med ögonen se avståndet mellan sprutpistolen och traktorchassit. En annan skillnad är att man kan justera programmeringsmålen mer exakt, utan några extra rörelser. Den största vinsten är tidsbesparingen. Att gå från 13,5 minuter till 12,5 minuter i målningstid har gjort att hela produktionlinjen nu går snabbare.

Pelle Andersson, vd för RobNor, som introducerade VR för Valtra, ser det nya gränssnittet som ett paradigmskifte inom robotprogrammering. 

"Tekniken är här, nu krävs det bara nya tillämpningar. Är man bara lite fantasifull kan man sväva i väg i oändlighet", säger han.  

Som exempel nämner han att man snart kommer att kunna vara flera personer samtidigt i den virtuella miljön, och där se varandras avatarer. Det möjliggör samarbete mellan projekt från olika delar av Sverige, eller världen. 

"Har du sett ett barn spela Minecraft någon gång? Där har barnen gjort precis det i många år. De samarbetar som multi-users, precis som om de lekte i sandlådan med varandra. Industrin kommer också komma med nya liknande tillämpningar, även om industrin utvecklas långsammare än barn", säger Pelle Andersson.

Men även om utvecklingen är i sin linda så understryker Pelle Andersson att vinsterna redan idag är stora.

"Att genom en investering på mindre 30 000 kronor för VR-headset och dator uppnå en rationalisering på 60 procent är nästan så bra att det inte är sant", säger Pelle Andersson.  

Fakta

Det här levererade ABB:

RobotStudio är ABB:s verktyg för programmering av robotar. I det har ABB lagt till stöd för programmering med hjälp av VR. RobNor har varit referenskund och de har sedan haft kontakten med Valtra. ABB levererade RobotStudio, ett HTC Vive-kit bestående av bland annat dator och glasögon samt en specialanpassad ad-in i RobotStudio särskilt framtagen för området Paint. ABB Robotics har tagit fram VR funktionerna i RobotStudio med snabb återkoppling från kunder. Nya versioner har snabbt distribuerats till ett antal referenskunder, så att de kan styra utvecklingen i den riktning som ger störst nytta. RobotStudio levereras som en nedladdning över Internet.

Bilder 

Text: Erik Ardelius
Foto: Karl Viljálmsson

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp