ABB förvärvar PowerTech Converter för att bredda sitt traktionserbjudande

ABB förvärvar PowerTech Converter för att bredda sitt traktionserbjudande

  • PowerTech Converter (PTC) är en ledande leverantör av kraftomvandlare och eftermarknadstjänster för järnvägsindustrin
  • Förvärvet utvidgar divisionen ABB Tractions tillgång till marknaden och kompletterar produktportföljen

ABB meddelar idag att företaget förvärvar PowerTech Converter (PTC), en ledande leverantör av kraftomvandlingslösningar för spårvagnar och tunnelbanetåg. Förvärvet är en viktig del i ABB Motions externa tillväxtstrategi.

PTC ägs av RCP och har sitt huvudkontor i Berlin, och anläggningar i Holzkirchen, Tyskland och Mount Olive, USA. Med cirka 280 medarbetare genererade företaget intäkter på ungefär 60 miljoner euro 2021. Finansiella detaljer kring transaktionen har inte redovisats och affären förväntas avslutas under fjärde kvartalet 2022, med förbehåll för myndighetsgodkännanden.

”Med förvärvet kommer ABB att utöka sin starka närvaro inom järnvägssegmentet och bli bättre positionerade för att ta vara på tillväxtmöjligheter från industrins ökande efterfrågan på hållbara transportlösningar”, säger Tarak Mehta, chef för ABB Motion.

”Vi är glada över att kunna välkomna PTC-teamet till ABB:s globala familj och ser fram emot att bidra till deras innovation- och tillväxtresa. PTC:s avancerade portfölj, som innefattar PowerBriX med dess kiselkarbidteknik (SiC), är ett bra komplement till vårt eget erbjudande och möjliggör för Traction-divisionen att tillhandahålla kunderna ett av de mest omfattande erbjudandena av kraftomvandlare på marknaden. Dessutom kommer kunderna att gynnas av ABB och PTC:s gemensamma innovationer av framtida tekniker av än mer energieffektiva lösningar”, säger Edgar Keller, chef för ABB:s division Traction.

Kraftomvandlare är en viktig del i alla järnvägsfordon eftersom de sköter energiförsörjningen av viktiga system som förbättrar passagerarkomforten, till exempel HVAC-system, belysning, säkerhetsutrustning, dörrar samt laddning av fordonets batterier.  

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com  

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtblickande uttalanden avseende ABB:s förvärv av PowerTech Converter. Sådana framåtblickande uttalanden känns igen genom ord som planer, avser, förväntar och liknande uttryck. Sådana framåtblickande uttalanden bygger på aktuella förväntningar och innehåller risker och osäkerheter i samband med dessa, inklusive faktorer som kan komma att försena, avleda eller ändra vissa av dem och som kan leda till faktiska resultat och utvecklingar som avsevärt skiljer sig från de aktuella förväntningarna. Bland övriga risker finns det inga garantier för att de förväntade fördelarna med förvärvet kommer att förverkligas. Inga framåtblickande uttalanden kan garanteras. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande ska utvärderas tillsammans med de många osäkerheter som påverkar ABB:s verksamhet, i synnerhet dem som identifierats i diskussionen om påverkande faktorer som återfinns i ABB:s årsredovisning i blankett 20-F. ABB åtar sig inte någon förpliktelse att officiellt uppdatera eller ändra några framåtsyftande uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 19 september 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp