Värme blir el – Againitys ORC-system nyckel till hållbart energisystem

Värme blir el – Againitys ORC-system nyckel till hållbart energisystem

Sitter Againity på en del av energikrisens lösning? Med företagets patenterade ORC-system nyttjas lågvärdig värme till förnybar, lokal och väderoberoende elproduktion. Intresset för att uppgradera värmeverk till kraftvärmeverk växer lavinartat.

Det finns ljus i energikrismörkret. Med Againitys ORC-system omvandlas värme till el, och för varje ORC-system som installeras så ökar den förnybara elproduktion samtidigt som lokal effektbrist motverkas.

– I alla industriella processer finns temperaturskillnader. Potentialen för en maskin som kan tillverka el av dem är enorm. Om alla 556 värmeverk i Sverige installerade ORC-turbiner så skulle vi förse landet med väldigt mycket planerbar el, säger David Frykerås, vd Againity.

Ett kompakt och robust system

Alla stora resor börjar någonstans, och Againitys startade i David Frykerås garage. En brinnande passion för turbiner och år av utvecklingsarbete ledde till patent för en helt ny typ av turbin som gör möjligt att bygga mindre anläggningar som nyttjar lägre temperaturer än tidigare. Againitys ORC-system byggs i moduler från 50 kWe och kan installeras parallellt för större effekter. Verkningsgraden på systemet är över 99 procent.

– ORC-turbinen bygger på enkel matematik där 30 graders temperaturskillnad räcker för att producera el. Tack vare turbinens unika design och att det få rörliga delar i systemet får vi dessutom ett kompakt och robust system med minimalt behov av service och underhåll. Med dagens elpriser är återbetalningstiden nere på drygt två år, säger David Frykerås.

  • Skicklig turn-key leverantör. ORC-systemen byggs i Norrköping och är förmonterade och redo för anslutning när de levereras till kund. Systemet kan vara igång ett par timmar efter att Againity kommit till sajt.
  • ABB levererar all kringutrustning till Againitys patenterade ORC-turbin. Dit hör bland annat motorer, frekvensomriktare, PLC-system, säkringar, reläskydd, mjukstartare, brytare, CP600 panel och kondensatorer.
  • Den mest effektiva elenergi som kan tillverkas från termiska processer. Againitys kunder är framför allt värmeverk och industrier. Med ORC-systemet sänker de sina kostnader och ökar samtidigt andelen förnybar energi i elnätet, säger David Frykerås, vd Againity.
  • Bra service är en av Againitys grundpelare. Därför tecknar man femåriga serviceavtal med sina kunder, vars anläggningar övervakas i realtid på distans. Tillgången till bra service var också en av anledningarna till att Againity valde att samarbeta med ABB.
  • Kvalitet, tillgänglighet och service fick Againity att tidigt vända sig till ABB. I ORC-systemets utvecklingsfas var många produktexperter från ABB inblandade. – Det är viktigt att investera tid i kunder man tror på! Att ABB vågar satsa och finnas där för start ups är avgörande för att bra idéer ska kunna växa till hållbara lösningar, säger Petter Hollertz på ABB i Norrköping.

Kvalitet, närhet och service viktigt

Även om Againity nu vuxit ur garaget, så är det fortfarande en tajt organisation med stark lokal förankring. Alla viktiga kontakter finns inom någon kilometers radie, inklusive ABB. David Frykerås satsade tidigt på en one-stop-shop för elartiklar, och vid sidan av turbinen är ORC-systemet byggt runt ABB-produkter.

– Det var den höga kvaliteten och tillgången till support som fick mig att välja ABB. Som gammal flygtekniker är jag mycket riskmedveten, och det är något som genomsyrar allt vi gör. En liten pryl kan stjälpa ett stort system, och därför satsar vi alltid på bästa kvaliteten, säger David Frykerås.

Enormt intresse i energikrisens spår

När Againity startade hade bara 93 av de 556 svenska värmeverk kraftproduktion. Idag har siffran stigit till 123, med nära hundra procent marknadsandel för Againity. Och företagets snabba expansion fortsätter: i takt med det ökande behovet av förnybar och väderoberoende elproduktion har intresset för ORC-systemet exploderat både i Sverige och utomlands.

– Samhället behöver möta energikrisen. Det företag som väntar på el från ett nytt kärnkraftverk får vänta i 15 år, vi kan vara installerade och klara på tio månader. Againitys ORC-turbin är kanske en liten maskin, men den gör stor skillnad, säger David Frykerås.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp