”Vi vill vara en del av våra kunders hållbarhetsresa”

”Vi vill vara en del av våra kunders hållbarhetsresa”

Med teknik och kunskap kan ABB vara med och möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Greener in Motion utbildar medarbetare om klimatförändringar och ger insikter som driver kundernas hållbarhetsarbete framåt.

ABB:s teknik gör det möjligt att minska utsläpp och bevara resurser. Men hållbarhetsarbetet stannar inte vid teknikleveranser; att öka kunskap och leda förändring är också centrala delar. Energy Efficiency Movement är exempel på ett initiativ där företag och organisationer från olika branscher medverkar för att öka medvetenheten om vikten av energieffektivitet i kampen mot klimatförändringarna.

ABB kan påverka och göra stor skillnad i många branscher. Det är få företag som har den positionen, och därför är det viktigt att vi driver hållbarhetsfrågorna, säger Hanna Knaust, ABB Discovery Trainee och facilitator för Greener in Motion.

Lär sig om klimatförändringar

Greener in Motion är ABB Motions satsning inom hållbarhet, en utbildning som medvetandegör varför energieffektivisering och cirkularitet är så viktiga delar av ABB:s erbjudande. Det är ett globalt initiativ om klimatförändringarnas orsaker, konsekvenser och brådskan att agera. I en workshop med den senaste forskningen och lärorika samarbetsövningar går man också igenom grundpelarna i ABB:s hållbarhetsstrategi och den roll som ABB Motions produkter och lösningar spelar i ett hållbart samhälle.

– Vi har genomfört sju workshops med ABB Motions svenska organisation för att skapa insikt kring klimatförändringens mekanismer. Greener in Motion uppmuntrar till dialog och idéer om hur vi kan sänka vår miljöbelastning och hur vi kan stödja våra kunder att bli mer hållbara, säger Peter Isberg, Digital Ledare Affärsområde Motion, ABB AB.

Hanna Knaust, ABB Discovery Trainee och facilitator för Greener in Motion, i en workshop med syftet att skapa insikt kring klimatförändringens mekanismer.
Hanna Knaust, ABB Discovery Trainee och facilitator för Greener in Motion, i en workshop med syftet att skapa insikt kring klimatförändringens mekanismer.

Att ökad kunskap ger fler samtal kring klimat, hållbarhet och energieffektivitet är en viktig del av syftet med Greener in Motion. Samtidigt definierar detta syftet med vår verksamhet inom Motion och vårt bidrag till samhälle och miljö.

– Vi både kan och vill vara en del av våra kunders hållbarhetsresa. Energieffektivitet är både extremt viktigt för att sänka koldioxidutsläppen och det snabbaste sättet att komma ur energikrisen. Därför vinner hela samhället på att våra kunder, som ofta är energiintensiva, byter till energieffektiva motorer, säger Hanna Knaust.

Industrins motorer är viktiga

Nu har samtliga säljare och många andra medarbetare på ABB Motion genomfört Greener in Motion. Ytterligare workshops kommer att genomföras under hösten. Engagemanget har varit stort: många beskriver workshopen som en verklig ögonöppnare.

– Själv blev jag först uppgiven när jag gjorde workshopen. Som privatperson kan man känna sig liten inför de enorma hållbarhetsutmaningarna, men i sin yrkesroll kan man göra stor skillnad. Jag valde ju att börja på ABB Motion för att jag insåg hur viktiga industrins motorer är för ett hållbart samhälle. Det är här jag kan påverka mest och göra riktig skillnad för miljön, säger Hanna Knaust.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp