Program zrównoważonego rozwoju Dostawców ABB (SSDP)

Duża wydajność dostawców tworzących elastyczne, oszczędne i zrównoważone łańcuchy dostaw ma podstawowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa, a ponadto jest kluczowa dla planów wzrostu ABB.


Celem SSDP jest zapewnianie zgodności z Kodeksem postępowania Dostawców ABB, sprzyjanie nieustannemu doskonaleniu działań dostawców ABB w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie klientom ABB wysoce konkurencyjnego i zrównoważonego łańcucha dostaw. Program ten obejmuje kombinację szkoleń dla dostawców i pracowników ABB, ocen przeprowadzonych w miejscu pracy i monitorowania realizacji planów dotyczących zwiększania wydajności. 

Kluczowe wskaźniki wydajności

W 2013 r. ponad 630 dostawców i 400 pracowników wzięło udział w szkoleniach organizowanych przez ABB, a ponadto u 150 dostawców przeprowadzono oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju, głównie w Brazylii, Chinach, Meksyku i Czechach. W wyniku każdej z ocen określono średnio 14 działań naprawczych. W tym samym roku zawieszono współpracę z 14 dostawcami z uwagi na niezadowalające postępy w zakresie realizacji planów działań naprawczych. Jeden z czterech dostawców, z którymi zawieszono współpracę w 2012 r., w pełni zrealizował plan działań naprawczych i ponownie stał się aktywnym dostawcą, w wyniku czego łączna liczba dostawców, z którymi obecnie współpraca jest zawieszona, zmalała do 17. 
  
 Zainicjowany w 2012 r. w Meksyku program szkoleniowy dla audytorów wewnętrznych został w 2013 r. rozszerzony na Chiny, gdzie 19 uczestników szkolenia uzyskało certyfikat wydany przez jednostkę niezależną i stało się audytorami wiodącymi w zakresie zrównoważonego charakteru dostawców. 

 W tym roku SSDP będzie dalej rozwijany, a jego zakres rozszerzany. Objęto nim nowe kraje: RPA i Malezję. Wewnętrzny program certyfikacji audytorów wiodących w zakresie SSDP, który jest realizowany w Meksyku i Chinach, obecnie jest inicjowany w Brazylii, Indiach i RPA. Spływa do nas coraz więcej informacji o sukcesach i wyzwaniach w tych krajach, a ponadto opracowywane i tłumaczone na języki lokalne są kolejne materiały pomocnicze dla dostawców. 

Więcej informacji i przydatnych stron internetowych

Zrównoważony rozwój z ABB
Select region / language

Pożyteczne informacje