Podróż do źródeł polskiej elektroenergetyki

Bieg wydarzeń sprawił, że Grupa ABB w Polsce stała się w 1998 roku właścicielem Zwar-u powstałego po wojnie i kontynuującego inżynierskie tradycje Fabryki Aparatów Elektrycznych (FAE) Kazimierza Szpotańskiego. Wówczas to nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, iż w Warszawie Międzylesiu zachowało się prawie trzy tysiące bezcennych negatywów, wykonanych w okresie od 1928 do 1942 roku przez laboratorium fotograficzne FAE. 

Odnalezione zdjęcia stanowią szczegółową dokumentację działalności fabryki w okresie międzywojennym. Wykonane w przeważającej większości na płytkach szklanych i częściowo na kliszach celuloidowych, zachowane negatywy przedstawiają przede wszystkim produkty, produkcję, budynki jak też inne aspekty codziennej aktywności fabryki.

 

Select region / language

Pożyteczne informacje