הודעת פרטיות - גיוס עובדים

ABB מכבדת את זכותך לפרטיות

ABB מייחסת חשיבות עליונה לזכויותיך לפרטיות נתונים. הודעה זו מסבירה כיצד אנו אוספים נתונים אישיים אודותיך, כיצד אנו מעבדים נתונים אלה ומהן זכויותיך בנוגע לנתונים האישיים שלך.

הנתונים האישיים שלך

ABB הינה חברת ABB Ltd וחברות הבת שלה. למטרות החוקים החלים בדבר הגנת נתונים, בקר הנתונים שלך הוא הגורם המסונף של ABB שאליו אתה מגיש מועמדות לעבודה. למידע נוסף, לחץ כאן לעיון ברשימת הגורמים המסונפים של ABB. הודעה זו תקפה לגבי כל החברות מסוג זה.

קיבלנו את הנתונים האישיים שלך דרך פורטל הקריירה של ABB.

בנוסף, במקרים מסוימים נעבד נתונים אישיים שלך שהתקבלו באופן עקיף דרך גורמי צד שלישי, כגון ספקים של בדיקות רקע, סוכנויות גיוס שאליהן פנית בנוגע להצעות עבודה וספקים של שירותים אדמיניסטרטיביים אחרים.

במקרים מסוימים, נעבד גם נתונים אישיים שהתקבלו ממקורות הפתוחים לציבור, כגון שירותי רשת חברתית המתמקדים בתעסוקה ועסקים (דוגמת LinkedIn ו-Glassdoor) וירידי תעסוקה.

קצין הגנת נתונים

ניתן לפנות אל קצין הגנת הנתונים של ABB בכתובת הדוא"ל הבאה: privacy@abb.com.

אילו נתונים דרושים לנו

אנו אוספים נתונים אישיים בהקשר לתהליך הגיוס של ABB, ועושים בהם שימוש. אנו עשויים לאסוף נתונים אישיים מהקטגוריות הבאות:

פרטים אישיים ונתונים מזהים כגון שם, מגדר, כתובת בבית ובעבודה, מספר טלפון בבית, כתובת דוא"ל אישית או כל פרטי התקשרות אחרים, תאריך וארץ לידה, תמונה ואזרחות.

פרטים בנוגע לכישורים וניסיון כגון הכשרות והסמכות הכוללות תפקידים בהווה ובעבר, השכלה וקורסי הכשרה, קורות חיים, רישומים של הישגים בלימודים ובעבודה. במקרים מסוימים: פרטי התקשרות של ממליצים ותוצאות של הערכות יכולת והערכות/משוב במסגרת ראיונות, וכן כל מידע אישי שתבחר למסור לנו במסגרת הגשת מועמדותך לעבודה;

בהתאם לתפקיד, אנו מבצעים הערכות פנימיות/חיצוניות, שבמסגרתן אנו אוספים נתונים נוספים כגון נתוני הערכת ביצועים, ציון הערכה, הקלטות/רישומים של ראיונות טלפוניים, הקלטות/רישומים של ראיונות וידאו.

במדינות מסוימות, עלינו לבצע עיבוד גם של נתונים הקשורים לחברותך באיגודים מקצועיים; דת ואמונות פילוסופיות, ורישומים פליליים (אך ורק במקרים בהם הדבר נדרש על-פי החוק המקומי או נחוץ להבטחת שוויון הזדמנויות ויחס שווה לכל המועמדים והעובדים ב-ABB, בהתאם לחוק המקומי). אם נערוך בדיקת רקע שלך במסגרת תהליך הגיוס, נעבד את הנתונים אך ורק בהתאם לחוק החל.

נתונים הנדרשים לחתימה על חוזה ההעסקה ולתהליך הקליטה של מועמדים המסיימים את תהליך הגיוס בהצלחה בלבד כגון מספר זיהוי אישי (בתחום של מס, אזרחות, ביטוח לאומי או מספר אישי מסוג אחר, התקף לגביך במדינה שלך); נתוני האנשים הקשורים אליך (שם בן/בת זוג, ילדים וכו'); חתימה; פרטי חשבון בנק; אנשי קשר לשעת חירום; נתוני ביטוח; מספר רישיון נהיגה; רישומים של הדרכות; מידות בגדים ונעליים במקרים הרלוונטיים.

במדינות מסוימות, במסגרת תהליך הקליטה עלינו לעבד נתונים הנוגעים למצבך הבריאותי ולמוצא האתני שלך (אך ורק במקרים בהם הדבר נדרש על-פי החוק המקומי או נחוץ להבטחת שוויון הזדמנויות ויחס שווה לכל המועמדים והעובדים ב-ABB, בהתאם לחוק המקומי). בהתאמה, לא יתבצע עיבוד של כל קטגוריה מבין קטגוריות הנתונים האישיים האמורות לעיל, אם עיבוד מעין זה אסור על-פי הוראות חוקי המדינה.

לפרטים נוספים על הנתונים האישיים שאנו אוספים בארצך, ניתן לשלוח בקשה לכתובת privacy@abb.com.

מדוע אנו זקוקים לנתונים

הנתונים האישיים שאנו אוספים מיועדים למטרות הבאות:

 • מועמדותך לתפקיד מסוים ב-ABB או ביוזמה משותפת של ABB וצד שלישי, שאנו מעבדים לפני שלב החוזה במטרה לנסח את חוזה ההעסקה והחוזים הקשורים (במטרה לנקוט צעדים לפני החתימה על חוזה ההעסקה);
 • הערכת המועמדות שלך, על בסיס האינטרס הלגיטימי של ABB או יוזמה משותפת של ABB וצד שלישי, מבוססת על איתור המועמד המתאים ביותר למשרה המוצעת, ולכן על ABB לבצע הערכות ולקיים ראיונות, והדבר גם תואם לאינטרס שלך למצוא את העבודה המתאימה ביותר עבורך;
 • מועמדותך לצורך תהליך גיוס פוטנציאלי עתידי של ABB או יוזמה משותפת של ABB וצד שלישי, בכפוף להסכמתך.
 • במקרה של חתימה על חוזה העסקה – לבצע את הפעולות הנדרשות לעמידה בחובות של בקר הנתונים, הנובעות מחוזה ההעסקה ומהוראות החוק הרלוונטיות, כגון הבטחת עמידתך בדרישות הפנימיות והמשפטיות של התפקיד הרלוונטי, יצירה וחתימה של חוזה העסקה ומסמכי העסקה אחרים, יצירת החשבונות הנדרשים במערכות המידע שלנו; להעניק לך גישה לאתר העבודה של ABB; מסירת ההודעות הנדרשות לרשויות הממשל; לספק לך מדי עבודה וציוד הגנה אישי לפי הצורך; ולקיים מפגש קליטה הנחוץ כדי לספק לך את הציוד, ההדרכה והמידע הנדרשים עבור התפקיד שאליו גויסת.
 • במקרה של חתימה על חוזה העסקה, לבקשתך אנו עשויים גם לעבד את הנתונים שלך כפי שיידרש לביצוע החוזה במסגרת של תפקיד מסוים (דוגמת שירותי רילוקיישן או קבלת היתר שהייה (ויזה) והיתר עבודה נחוצים).
 • ביצוע ביקורות, בחינות ובדיקות ציות לצורך ניטור האיכות של תהליך הגיוס, לרבות ציות למדיניות התאגידית ולדרישות המשפטיות של ABB, מענה לתלונות, עיבוד שאלות קשורות והגשת תביעות משפטיות או התגוננות במסגרתן, על בסיס האינטרס הלגיטימי של ABB או יוזמה משותפת של ABB וצד שלישי.

לקבלת עותק של הערכת האינטרסים הלגיטימיים שלנו, שעל בסיסם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, ניתן לבקר בכתובת www.abb.com/privacy. לקבלת מידע נוסף על המטרות האמורות לעיל, ניתן לשלוח בקשה לכתובת privacy@abb.com.

אנו אוספים רק את הנתונים האישיים שלך, הדרושים לנו למטרות אלה. השימוש בנתונים האישיים שסופקו במסגרת מועמדותך לעבודה יהיה מוגבל לנתונים הנחוצים בלבד, והנתונים ישותפו אך ורק עם העובדים וגורמי הצד שלישי המעורבים באופן ישיר בתהליכי הגיוס של המשרה הספציפית.

ייתכן שמועמדותך תידחה במקרים בהם הפרופיל שלך אינו מלא ו/או אינו מדויק. נתונים אישיים מדויקים, פרטי התקשרות נכונים ופרופיל מלא נחוצים במטרה ליצור עמך קשר ולעבד את טופס המועמדות שלך.

מה אנו עושים עם הנתונים

אנו משתפים את הנתונים האישיים שלך אך ורק עם העובדים וגורמי הצד שלישי המעורבים באופן ישיר בתהליך הגיוס. במסגרת פעילויות העיבוד, אנו משתפים את הנתונים האישיים שלך עם גורמי הצד השלישי והגורמים המסונפים הבאים של ABB, למטרות הבאות:

שם או קטגוריית הנמען

מיקום הנמען

מטרה

אמצעי הגנה לאבטחת הנתונים האישיים שלך

ABB Ltd
(גורם מסונף של ABB באיחוד האירופי)

ציריך

אחסון הנתונים האישיים בשרתים שלנו.

גורם מסונף זה ממוקם בשוויץ, הנחשבת למדינה המעניקה הגנה מספקת על נתונים אישיים, בהתאם להחלטת נציבות האיחוד האירופי

גורם מסונף של ABB באירופה

האיחוד האירופי

שיתוף טופס המועמדות שלך עם הגורמים המסונפים המעורבים באופן ישיר בתהליך הגיוס של המשרה הספציפית ובכל תהליך גיוס עתידי, בכפוף להסכמתך.

במקרה של חתימה על חוזה העסקה, עלינו לשתף את נתוניך עם הגורמים האחראים על יצירת החשבונות הנחוצים במערכות המידע שלנו, ניהול השרתים והמערכות המשמשים לאחסון נתונים אישיים של עובדים ולשיתופם, בהתאם למטרות המתוארות בהודעה זו.

גורם מסונף זה ממוקם באיחוד האירופי, הנחשב לאזור המעניק הגנה מספקת על נתונים אישיים.

גורם מסונף של ABB מחוץ לאירופה

מחוץ לאיחוד האירופי

שיתוף טופס המועמדות שלך עם הגורמים המסונפים המעורבים באופן ישיר בתהליך הגיוס של המשרה הספציפית ובכל תהליך גיוס עתידי, בכפוף להסכמתך.

במקרה של חתימה על חוזה העסקה, עלינו לשתף את נתוניך עם הגורמים האחראים על יצירת החשבונות הנחוצים במערכות המידע שלנו, ניהול השרתים והמערכות המשמשים לאחסון נתונים אישיים של עובדים ולשיתופם, בהתאם למטרות המתוארות בהודעה זו.

גורם מסונף זה נמצא בתוך הארגון של ABB והמנגנון המשפטי של ההעברה הוא סעיפי המודל והכללים התאגידיים המחייבים של האיחוד האירופי, כאשר הם מצויים בתוקף

גורמי צד שלישי בתחומי האיחוד האירופי (לרבות שותפים עסקיים של ABB ויוזמות משותפות עם גורמי צד שלישי, ספקי תוכנה, ספקי הערכת משאבי אנוש, משרדי עורכי דין וסוכנויות ממשלתיות)

האיחוד האירופי

שיתוף טופס המועמדות שלך עם גורמי הצד השלישי המעורבים ישירות בתהליך הגיוס לצורך הפעלה של פלטפורמת הגיוס באינטרנט, מיקור המועמדים והערכתם, הנפקת היתרי עבודה, היתרי שהייה (ויזה) ומסמכים אחרים הנדרשים על-פי החוק.

במקרה של חתימה על חוזה העסקה, עלינו לשתף את נתוניך עם הגורמים האחראים לאפשר לך גישה אל אתר העבודה של ABB; למסירת ההודעות הנדרשות לרשויות הממשל לצורך בדיקה רפואית של עובדים פוטנציאליים ולביצוע בדיקת רקע או המלצות.

צד שלישי זה ממוקם באיחוד האירופי, הנחשב לאזור המעניק הגנה מספקת על נתונים אישיים.

גורמי צד שלישי מחוץ לאיחוד האירופי (לרבות שותפים עסקיים של ABB ויוזמות משותפות עם גורמי צד שלישי, ספקי תוכנה, ספקי הערכת משאבי אנוש, משרדי עורכי דין וסוכנויות ממשלתיות)

מחוץ לאיחוד האירופי

שיתוף טופס המועמדות שלך עם גורמי הצד השלישי המעורבים ישירות בתהליך הגיוס לצורך הפעלה של פלטפורמת הגיוס באינטרנט, מיקור המועמדים והערכתם, הנפקת היתרי עבודה, היתרי שהייה (ויזה) ומסמכים אחרים הנדרשים על-פי החוק.

במקרה של חתימה על חוזה העסקה, עלינו לשתף את נתוניך עם הגורמים האחראים לאפשר לך גישה אל אתר העבודה של ABB; למסירת ההודעות הנדרשות לרשויות הממשל לצורך בדיקה רפואית של עובדים פוטנציאליים ולביצוע בדיקת רקע או המלצות.

צד שלישי זה ממוקם מחוץ לאיחוד האירופי, באזור שאינו נחשב ככזה המעניק הגנה מספקת על נתונים אישיים, ולכן המנגנון המשפטי של ההעברה הוא סעיפי המודל של האיחוד האירופי או סעיפים מקבילים.

רוכשים פוטנציאליים או נוכחיים של עסקים או נכסים של ABB

האיחוד האירופי ומחוץ לאיחוד האירופי

לצורך הערכת העסק או הנכסים הרלוונטיים או לצורך השינוי/המיזוג של החברות.

במקרים בהם הרוכש הפוטנציאלי או הנוכחיים ממוקם מחוץ לאיחוד האירופי, באזור שאינו נחשב ככזה המעניק הגנה מספקת על נתונים אישיים, ולכן המנגנון המשפטי של ההעברה הוא סעיפי המודל של האיחוד האירופי או סעיפים מקבילים.

במידת הצורך, אנו נשתף את נתוניך האישיים עם גורמי צד שלישי במדינה שבה הגשת מועמדות לעבודה או עם גורמי צד שלישי במדינות המעורבות באופן ישיר בתהליך הגיוס של המשרה הרלוונטית שאליה הגשת מועמדות. מקרה מעין זה עשוי להתקיים כאשר אתה מגיש מועמדות לעבודה במדינה שאינה המדינה שבה אתה מתגורר. המטרה היא יצירה וארגון של היתר שהייה (ויזה) והיתר עבודה.

אם אתה מגיש מועמדות למשרה מחוץ לאיחוד האירופי, הנתונים שלך יועברו אל מחוץ לתחומי האיחוד האירופי, אל המדינה שבה אתה מגיש מועמדות למשרה הספציפית. לפי עמדת נציבות האיחוד האירופי, מדינה זו אינה מעניקה הגנה מספקת על הנתונים האישיים שלך, ולכן אנו משתמשים בסעיפי המודל של האיחוד האירופי כדי להגן על נתוניך האישיים.

אפיון סטטיסטי (פרופיילינג) ועיבוד אוטומטי של הנתונים שלך

אנו עשויים להשתמש בשיטות אוטומטיות כדי לקבל החלטה המבוססת על נתוניך האישיים. הלוגיקה שתשמש לקבלת החלטה זו מבוססת על דרישות פרופיל המשרה ואם ניסיונך והרקע שלך עומדים בדרישות אלה. המשמעות וההשלכות הפוטנציאליות של קבלת החלטות באופן אוטומטי הן שייתכן שמועמדותך תידחה אם הפרופיל שלך לא יעמוד בדרישות המינימום המופיעות בתיאור המשרה. במקרים בהם נעשה שימוש בשיטות אוטומטיות, תעמוד לך הזכות לבקש את התערבותו של אדם בתהליך או להביע את עמדתך ולערער על ההחלטה, על-ידי משלוח של בקשת נושא מידע בכתובת www.abb.com/privacy.

ייתכן שנשתמש בשיטות אוטומטית לניתוח הנתונים האישיים שלך שנשלחו לפלטפורמת הגיוס שלנו ולבניית הפרופילים של מועמדינו (פרופיילינג). הפרופיל ישמש אך ורק לצורך הערכת מועמדינו באופן אחיד, כדי להבטיח רמה גבוהה יותר של עקביות והוגנות בתהליך הגיוס. תוצאת הפרופיילינג היא מרכיב נוסף של משוב העומד לרשות הגורם המגייס, והיא אינה קובעת את התוצאות של תהליך הגיוס.

לאחר הגשת המועמדות שלך, וללא קשר לקבלתך לעבודה, ייתכן שנשלח לך הודעת דוא"ל ונבקש ממך להשתתף בסקר בנושא תהליך הגיוס. השתתפותך בסקר היא על בסיס התנדבותי.

כמה זמן אנו שומרים את הנתונים

אנו שומרים בידינו את הנתונים האישיים שלך, שהתקבלו במסגרת תהליך זה, אך ורק כל עוד האינטרס הלגיטימי וההסכמה שלך נשארים בתוקף. באופן כללי, ועל אף שעשויים להתקיים מקרים חריגים מוגבלים שמקורם בדרישות החוק (כגון חוקי מס ומסחר), הנתונים האישיים שלך יעברו עיבוד למשך 24 חודשים לכל היותר. תקופת שמירה זו מתחילה בכל כניסה לחשבון שלך.

במקרה של חתימה על חוזה העסקה, אנו נעבד את נתוניך האישיים למשך התקופה של חוזה זה.

על בסיס חקיקה מחייבת, ABB נדרשת לשמור נתונים אישיים מסוימים במשך פרק זמן מינימלי. לדוגמה, בהתאם לחקיקה מקומית בתחום התאגידים והמיסוי, יש לשמור חוזי העסקה ומידע בנושא תשלום משכורות והחזרים למשך תקופת מינימום.

בסיום תקופת השמירה, הנתונים האישיים שלך יימחקו.

למידע נוסף בנוגע לתקופות השמירה הספציפיות החלות על הנתונים האישיים שלך, ניתן לשלוח בקשה בכתובת privacy@abb.com.

מהן הזכויות שלך?

בהתאם לאזור השיפוט שבו אתה ממוקם שבו הנתונים האישיים שלך עוברים עיבוד, ייתכן שעומדות לך הזכויות הבאות:

 • לתקן כל שגיאה בנתונים האישיים שלך או לעדכן אותם,
 • לגשת לנתונים האישיים שלך ולקבל עותק של נתוניך האישיים שאנו מחזיקים בידינו,
 • למחוק את הנתונים האישיים שלך שאין לנו עוד בסיס חוקי להשתמש בהם,
 • להעביר את הנתונים האישיים שלך אל ספק חדש (אם רלוונטי),
 • לערער על עיבוד הנתונים האישיים שלך על בסיס האינטרסים הלגיטימיים (בתנאי שהסיבות שלנו לביצוע העיבוד אינן גוברות על כל עדיפות של זכויות פרטיות הנתונים שלך),
 • להגביל את אופן השימוש שלנו בנתונים האישיים שלך במסגרת חקירה של תלונה, או
 • לבטל את הסכמתך, בין אם ביקשנו את הסכמתך לעיבוד הנתונים האישיים שלך ובין אם לאו.

ניתן לשלוח בקשה כזו בכתובת www.abb.com/privacy. במצבים מסוימים, ייתכן שנצטרך להגביל את הזכויות האמורות לעיל לצורך שמירה על האינטרס הציבורי (למשל לצורך מניעה או גילוי של פשע) ועל האינטרסים שלנו (למשל לצורך שמירה על זכות משפטית).

אם תרצה להגיש תלונה בנוגע לאופן הטיפול בנתונים האישיים שלך על-ידנו, תוכל לפנות אל קצין הגנת הנתונים של הקבוצה שלנו בכתובת privacy@abb.com או לשלוח את תלונתך בכתובת www.abb.com/privacy.

אם לא תהיה שבע רצון מתשובתנו או תהיה סבור שאנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך בניגוד לחוק, תוכל גם לפנות אל הרשות להגנת הנתונים בארץ מגוריך או עבודתך, או במקום שבו אתה סבור שהתרחשה הפרה של חוקי הגנת הנתונים.

הצטרפות לרשימת הדיוור שלנו לגיוס עובדים

ברצוננו להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כדי ליידע אותך על משרות פנויות ב-ABB, לפי המדינה והאזור המעניינים אותך. תוכל לבטל את הצטרפותך בכל עת בלחיצה על הקישור 'ביטול הצטרפות' שיופיע בכל הודעה עתידית, או על-ידי מילוי הטופס בכתובת www.abb.com/privacy.

מידע נוסף

על-ידי שליחת טופס המועמדות שלך, אתה מאשר שהנתונים האישיים הנכללים בו מדויקים ועדכניים. יתירה מכך, אתה מאשר שקראת הודעת פרטיות זו והבנת את תנאיה ושאתה מודע לכך שעל-ידי שליחת טופס המועמדות שלך, אתה מעניק לנו אישור לעבד את נתוניך האישיים לצורך בחינה והערכה של מועמדותך (במקרים בהם אנו זקוקים להסכמתך) או במטרה לבצע את השלבים הנדרשים להכנת חוזה ההעסקה שלך.

לינקים פופולריים

Select region / language