הודעת פרטיות לעובדים

1. מבוא 

הודעה זו מנוסחת בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

הודעת פרטיות זו לעובדים (להלן, "הודעה") תקפה לגבי  חברות קבוצת ABB, שפירושה ABB Ltd וכל ישות שבה ABB Ltd, במישרין  או בעקיפין, מחזיקה במניות הרוב או מחזיקה בבעלותה או שולטת ברוב זכויות ההצבעה שלה. חברת ABB שבה הנך מועסק/ת (להלן, "ABB" או "אנו") אחראית לעיבוד הנתונים האישיים שלך ושולטת באופן השימוש בהם, בהתאם לאמור בהודעה זו.

ABB מייחסת חשיבות עליונה להגנה על זכותך לפרטיות ולהגנה על המידע האישי שלך. הודעה זו מסבירה כיצד אנו משתמשים בנתונים אישיים אודותיך ומהן זכויותיך בנוגע לנתונים האישיים שלך.

2. מי אחראי לעיבוד הנתונים האישיים שלך?

ABB Ltd וכן החברות הבנות שלה נושאות באחריות לנתונים האישיים שלך. מבחינת החוקים החלים בתחום ההגנה על פרטיות ונתונים, חברת  הבת של ABB שבה הנך מועסק כיום (או בעבר) היא הבקר העיקרי של הנתונים שלך. חברות בנות אחרות של ABB עשויות אף הן לקבל את הנתונים האישיים שלך ולעבד אותם, בתפקיד של בקר או אחראי לעיבוד המידע, והודעה זו תקפה לגביהן באותה מידה.החברות הבנות

3. מהם סוגי המידע שאנו אוספים ומשתמשים בהם? 

אנו אוספים נתונים אישיים הנוגעים אליך בהקשר להעסקתך ב-ABB, ועושים בהם שימוש. אנו עשויים לאסוף נתונים אישיים מהקטגוריות הבאות:

 • פרטים אישיים ונתונים מזהים כגון: שם, כתובת בבית ובעבודה, מספר טלפון בבית ובעבודה, כתובת דוא"ל בבית ובעבודה או כל פרטי התקשרות אחרים, תאריך וארץ לידה.

 • נתונים אישיים הקשורים לנסיבות משפחתיות וחברתיות כגון מגדר, גיל, מצב משפחתי (לרבות השם ופרטי ההתקשרות של בני המשפחה).
 •  נתונים אישיים הקשורים להעסקתך, כגון: מספר עובד, חתימה, סטטוס תעסוקתי, מספר תעודת זהות ומספר זיהוי לצורכי מס, מספר ביטוח, ארץ מגורים, אזרחות, תמונה, אנשי קשר לשעת חירום ופרטי דרכון, רישיון עבודה ושהייה, סטטוס הגירה ופרטי אשרת כניסה. 

 • הכשרות כגון הכשרות והסמכות הכוללות תפקידים בהווה ובעבר, השכלה וקורסי הכשרה, קורות חיים, רישומים של הישגים בלימודים ובעבודה, במקרים מסוימים: פרטי התקשרות של ממליצים ותוצאות של הערכות יכולת והערכות/משוב במסגרת ראיונות. 

 • פרטי המשרה ומדדי עבודה כגון תפקיד, תואר, חוזה העסקה, מזהה משכורת, מנהל קו, רמת משרה, היסטוריית ביצועים, סטטוס תעסוקתי, מידע על חופשות, רישום זמני עבודה, רשומות הכשרה, יעדי ביצועים ויעדי פיתוח. במקרים מסוימים, אנו עשויים גם לתעד את התוצאות של הערכות ביצועים, דוחות ותקריות בטיחות, ומשוב מקצועי.

 • מידע הקשור לפיצויים, קצבאות, הטבות והוצאות כגון נתוני משכורת, מספר תוכנית פנסיה ותשלומי פנסיה, הטבות מעבר למשכורת, בונוסים, פיצוי, אופציות, תלויים, מוטבים או בעלי זכויות בביטוח בריאות, תדפיסי חשבון בנק, תביעות וקבלות בנוגע להוצאות, פרטי חשבון בנק, נתוני כרטיס אשראי, הוצאות על טלפון ונתוני ביטוח.

 • מושפע מהם) כגון יומני גישה, שימוש בטכנולוגיות מידע (IT) ובאינטרנט, מזהי מכשירים (מזהה מכשיר נייד, מזהה מחשב וכו'), פרטי רישום וכניסה, כתובת IP, נתוני מעקב וניתוח, הקלטות (כגון דואר קולי / הקלטות של שיחות), פרסומים בפלטפורמות של החברה (כגון Yammer), נתוני שחזור סיסמה, מידע שהתקבל באמצעות כלים לאבטחת IT.

 • •פרטים פיננסיים ואחרים  (ביחס לעובדים אשר להם גישה  או שליטה בחשבונות הבנק של ABB)  כגון פרטי חשבון, בדיקות אשראי, פרטי תשלומים ועסקאות, פרטי חקירות והיסטוריית צעדים משמעתיים.

 • • נתונים אישיים אחרים (עשויים לכלול קטגוריות מיוחדות של מידע, כמפורט להלן) בייחוד במקומות שבהם אתה או אחרים (כגון עמיתיך לעבודה) עשויים לרשום נתונים אלה במערכות, בתוכניות וביישומים שלנו, כגון מסמכים עסקיים המכילים מידע אישי (כגון שאילתות, שאלות, תלונות, הוראות ורשומות קשורות; הודעות דוא"ל; דוחות; חוזים; מצגות; פרוטוקולים; תוצרי עבודה), תצלומים, תמונות ו/או סרטונים.

ככל שסוגי הנתונים האישיים המפורטים להלן נאספים ועוברים עיבוד, הדבר נעשה אך ורק בהתאם לחוקים המקומיים החלים בארץ מגוריך.

 • קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים כגון:

  • מידע בריאותי ורפואי, לרבות סטטוס נכות, תנאי עבודה מיוחדים (כגון שימוש בשולחן לעבודה בעמידה) והתקנים רפואיים הנדרשים במקום, מידע בנושא פציעות ומחלות הקשורות לעבודה, נתונים לצורך סיוע בשעת חירום במהלך נסיעה (סוג דם, היסטוריה רפואית, אלרגיות);
  • גזע או מוצא אתני (למשל כאשר מידע זה נדרש למטרות גיוון)
  • במקרים מסוימים: חברות באיגודים מקצועיים
 • במידה הנדרשת לעמידה בהתחייבויות שנטלנו על עצמנו, נתונים המתקבלים ממקורות נגישים לציבור או נתונים המשודרים באופן לגיטימי על-ידי גורמי צד שלישי אחרים (כגון סוכנות מידע לאשראי) וכן נתונים המופיעים במדיה חברתית ציבורית לאנשי מקצוע (דוגמת (LinkedIn, נתוני בדיקות רקע.

למידע נוסף בנוגע לעיבוד של נתונים אישיים מסוימים, ניתן לשלוח בקשה בכתובת www.abb.com/privacy

4. מדוע אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך?

אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים המפורטים לעיל למטרות הבאות:

 • ניהול משאבי אנוש, לרבות ניהול ארגוני ואישי, ניהול שעות עבודה, שיפור ושמירה על ניהול יעיל של עובדים, ניתוח כוח עבודה פנימי, דיווח ותכנון;

 • ניהול העברת עובדים מגורמים מסונפים שונים ותכנון רציפות; 

 • ניהול משכורות, פיצויים והטבות, לרבות מתן הטבות לעובדים וקיום פעילות שוטפת בנושא משכורות, פיצויים, לרבות קניין רוחני, קצבאות, הטבות, ביטוחים, פנסיות וסקירות ביצועים;

 • ניהול כישרונות ורכישות, לרבות גיוס, הערכת התאמה ויכולות עבודה, בדיקות רקע ואימות כישורים, קבלה ואספקה של המלצות;

 • ניהול למידה ופיתוח, לרבות הסמכות, הכשרות עובדים וקיום הערכות וסקרי שביעות רצון בקרב העובדים;

 • תהליכים הקשורים להצטרפות ולעזיבה, לרבות מעברים פנים-ארגוניים ופיטורין;

 • ניהול חופשות מחלה והיעדרויות אחרות; 

 • תוכניות פנימיות בתחומי הבריאות והבטיחות, לרבות רשומות בטיחות ותאונות או דיווח על איכות התהליכים וניהולם;

 • ניהול נסיעות והוצאות וארגון נסיעות עסקיות, לרבות פיקוח על הנוסעים במטרה לספק תמיכה במקרי חירום ביטחוניים או רפואיים; מתן הדרכה בנושא ביטחון, בריאות ובטיחות בנסיעות ובנושא אספקת סיוע על בסיס התנדבותי בתחום הביטחון בשעת חירום; 

 • מילוי ההתחייבויות ומימוש הזכויות הספציפיות בתחום התעסוקה, חוק העבודה או הסכמים קיבוציים;

 • ארגון אירועים של ABB ותיעוד של אירועים אלה, לרבות ניהול וארגון של מסעות קידום מכירות, אירועים ופגישות פנים-ארגוניים שאינם נוגעים לשיווק;

 • ניהול נכסים של ABB, לרבות תמונות וסרטונים בהם מופיעים עובדים או אנשים אחרים, הזמינים להורדה ברשת הפנים-ארגונית (אינטראנט) של ABB, באתר האינטרנט של ABB וכו'.

 • שירותים פיננסיים ושירותים הנהלת חשבונות משותפים המספקים שירותי רישום עד דיווח (R2R), הזמנה עד תשלום (O2C) ורכישה עד תשלום P2P));

 • ארגון מחדש, רכישה ומכירה של פעילויות, יחידות עסקיות וחברות;

 • דיווח עסקי, סטטיסטיקה וניתוח;

 • ניטור ובחינה של פעילויות העובדים במקום העבודה במטרה לבדוק את  התאמתם לעקרונות המדיניות של חברת ABB, התחייבויות חוזיות ודרישות החוק, לרבות נקיטת צעדים משמעתיים;

 • ביצוע ביקורות, סקירות ובדיקות רגולציה לצורך עמידה בהתחייבויות כלפי גורמי רגולציה;

 • ניהול, סיכון וציות, לרבות ציות לחוקים, לדרישות של גורמי אכיפת החוק, בתי המשפט והרגולציה (כגון התהליך של אימות הזהות של לקוחות, שהנו תהליך הפיקוח הנקרא "הכרת הלקוח" (KYC) / "המאבק בהלבנת הון" AML, ציות לחוקי המכס והמסחר הבינלאומי, מילוי התחייבויות בתחום של ניגודי עניינים ואבטחה), וכן מניעה, זיהוי, חקירה ומזעור של פשעים והונאות או פעילויות אסורות או הגנה בכל דרך אחרת על זכויות חוקיות וכן להגשה, ניהול והגנה במסגרת תביעות משפטיות;

 • ניהול יחסי לקוחות, עיבוד הזמנות של לקוחות ואספקת תמיכה בלקוחות, עיבוד, הערכה ומענה לבקשות ופניות;

 • ניהול הספקים, הקבלנים, היועצים ומומחים מקצועיים אחרים, לרבות התנהלות מול אנשי קשר, עיבוד ומילוי של הזמנות וחשבוניות, וניהול מחזור החיים של חוזים;

 • שימוש בביצועים ובתוצרי עבודה לצורך סימוכין במסמכים, כגון שרטוטים, הזמנות רכש, הוראות מכירה, חשבוניות, דוחות;

 • מערכת בקרת גישה המספקת לגורמים מורשים אפשרות כניסה ו/או יציאה המבוקרת באופן אלקטרוני, למיקומים שבהם חלות הגבלות גישה וכן רישום של העובדים הנמצאים באתר, למקרה חירום;

 • זיהוי חדירות, לרבות ניטור על-ידי צד שלישי של נקודות אבטחה היקפיות ופנימיות ואמצעי פיקוח משניים למערכות תחזוקה / מערכות אוטומטיות באתרים;

 • שמירה והגנה על האבטחה של מוצרים, מתקנים, שירותים, מערכות, רשתות, מחשבים ומידע, מניעה וזיהוי של איומי אבטחה, הונאה או פעילויות פליליות וזדוניות אחרות, הבטחת הרציפות העסקית, וכן

 • ניהול משאבי IT, לרבות ניהול תשתיות, כולל גיבוי נתונים, פעולות תמיכה ותחזוקה של מערכות מידע לצורך ניהול יישומים, תמיכה במשתמשי קצה, בדיקות, תחזוקה, אבטחה (תגובה לאירועים, סיכונים, פגיעויות וחדירות), שליטה בנתונים ובמקום העבודה, לרבות ניהול חשבונות משתמשים, הקצאת רישיונות תוכנה, בדיקות אבטחה וביצועים ורציפות עסקית.

אנו אוספים ממך רק את הנתונים האישיים הדרושים לנו למטרות המתוארות לעיל. נתונים אישיים מסוימים הנאספים ממך נוגעים לקרובי משפחתך ולאנשי הקשר שלך למקרה חירום. במקרים אלה, הנך מתבקש ליידע אנשים אלה בנוגע להודעה זו.לצרכים סטטיסטיים, שיפור השירות ובדיקה של מערכות המידע שלנו, נעשה שימוש במידע אנונימי בלבד, כך שמידע זה אינו יכול להצביע באופן ישיר על עובד ולהצביע על זהותו. 

לצרכים סטטיסטיים, שיפור השירות ובדיקה של מערכות המידע שלנו, נעשה שימוש במידע אנונימי בלבד, כך שמידע זה אינו
יכול להצביע באופן ישיר על עובד ולהצביע על זהותו.

אם אתה עובד באתר של צד שלישי (כגון במיקום או במתקן של לקוח של (ABB, ייתכן שצד שלישי זה יצטרך לעבד את הנתונים האישיים שלך למטרותיו ולפעול כבקר נתונים. במקרים אלה, תקבל או תוכל לבקש לקבל הודעת פרטיות נפרדת
מבקר הנתונים הרלוונטי.

מה יקרה אם לא תספק לנו את המידע שביקשנו?

כשמדובר בפעולות עיבוד הנוגעות להעסקתך (כמתואר לעיל), לא תהיה ל-ABB אפשרות להעסיק אותך כראוי ללא נתונים אישיים מסוימים וייתכן שלא תוכל לממש את זכויות העובד שלך אם לא תספק את הנתונים האישיים המבוקשים. למרות שאיננו מחייבים אותך לשתף עמנו את נתוניך האישיים, שים לב כי לסירוב לשתף עמנו נתונים אלה עלולות להיות השלכות שישפיעו לרעה על העסקתך, כגון אי-יכולתך לממש את זכויותיך החוקיות או אפילו להמשיך בעבודתך. בכל פעם שתתבקש לספק לנו נתונים אישיים הקשורים אליך, אנו נציין לאילו נתונים אישיים אנו זקוקים ואילו נתונים אישיים תוכל לספק מרצונך.

5. הבסיס המשפטי עליו אנו מסתמכים

לצורך השימוש בנתונים האישיים שלך למטרות המתוארות לעיל (בסעיף 4), אנו מסתמכים על הבסיס המשפטי הבא:

 • אנו מעבדים את נתוניך האישיים לצורך מילוי ההתחייבויות האמורות בחוזה ההעסקה שלך עמנו ובחוזי העסקה קיבוציים דומים, או במסגרת צעדים הננקטים לפני חתימת החוזה לצורך קיום ההעסקה והחוזים הקשורים;

 • במקרים מסוימים, אנו מסתמכים על האינטרסים הלגיטימיים שלנו לעיבוד נתוניך האישיים, כל עוד הם אינם סותרים את האינטרסים שלך בתחום הפרטיות. אינטרסים אלה עשויים לכלול:

  • פיקוח (למשל באמצעות מערכות IT), חקירה והבטחת ציות לדרישות החוק, הרגולציה, התקינה ודרישות ועקרונות מדיניות פנימיים של ABB;

  • מניעת הונאות ופעילות פלילית, לרבות חקירות של פעילות מעין זו, שימוש לרעה בנכסים, מוצרים ושירותים של ABB, וכן במידה הנדרשת, באופן קפדני ופרופורציונלי, לאבטחת הרשת והמידע; וכן

  • שידור נתונים אישיים בתחומי קבוצת החברות של ABB למטרות ניהול פנימיות כפי שיידרש, למשל במטרה לספק שירותים מרכזיים.

לקבלת עותק של ההערכה שלנו בנוגע לאינטרסים הלגיטימיים שלנו לעיבוד הנתונים האישיים שלך, ניתן לשלוח בקשה בכתובת www.abb.com/privacy

 • במקרים מסוימים, אנו מעבדים את נתוניך האישיים על בסיס דרישות החוק, לדוגמה, על בסיס חוקי העבודה והביטוח הלאומי, התחייבויות בתחומי הקצבאות, המסים או הדיווח, התחייבויות לשיתוף פעולה עם רשויות או תקופות שמירת נתונים המוגדרות בחוק, במטרה למלא אחר תחומי האחריות החוזיים שלנו כמעסיק;

 • בנסיבות חריגות, אנו עשויים לבקש את הסכמתך במועד איסוף של הנתונים האישיים, כגון צילומים, חומרי תקשורת ואירועים. אם נבקש את הסכמתך במטרה לעשות שימוש בנתוניך האישיים למטרה מסוימת, נזכיר לך שאתה רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת ונסביר לך כיצד תוכל לעשות זאת.

 בנוגע לקטגוריות המיוחדות של נתונים אישיים, אנו נאסוף נתונים מעין אלה אך ורק בהתאם לחוק החל, וכן: 

 • לאחר שנקבל את הסכמתך המפורשת לפעילויות ספציפיות, בהתאם לחוק החל;

 • כאשר הדבר נדרש לצורך מימוש של זכויות בהתאם לחוקי התעסוקה, הביטוח הלאומי או ההגנה הסוציאלית או כפי שמאושר במסגרת הסכם קיבוצי, או לצורך רפואה מונעת או רפואה במקום העבודה, או לצורך הערכת יכולות עבודה; וכן

 • כאשר הדבר נדרש להגשה, ניהול והגנה במסגרת תביעות משפטיות.

בנוגע לנתונים אישיים הקשורים להרשעות ועבירות פליליות, אנו נעבד נתונים מעין אלה רק כאשר עיבוד מעין זה מותר במסגרת החוק (המקומי) החל.

6. הגורמים שעמם אנו משתפים את נתוניך האישיים (בתחומי האיחוד האירופי והאזור הכלכלי האירופי ומחוץ להם או מחוץ למדינה שבה ממוקם המעסיק שלך)

אנו משתפים את נתוניך האישיים עם גורמים המסונפים ל ABB או עם גורמי צד שלישי אך ורק כפי שנדרש למטרות המתוארות בטבלה להלן. כאשר אנו משתפים את נתוניך האישיים עם גורם מסונף או צד שלישי באופן המביא לשידורם או להפיכתם לזמינים מחוץ לתחומי האיחוד האירופי (EU ) ולתחומי האזור הכלכלי האירופי EEA) ) או מחוץ לתחומי המדינה שבה ממוקם המעסיק שלך, אנו מציבים תמיד אמצעי הגנה הולמים לצורך אבטחת הנתונים האישיים שלך. דוגמאות לאמצעי הגנה אלה הן החלטת התאמה של הנציבות האירופית (למידע נוסף), סעיפי חוזה סטנדרטיים (למידע נוסף), אישור Privacy Shield  (למידע נוסף) והכללים התאגידיים המחייבים שאומצו על-ידי חלק מהספקים שלנו (למידע נוסף). במטרה להגן על נתוניך האישיים, נקטנו אמצעים נוספים לצורך ההעברה של נתונים אל מחוץ לתחומי האיחוד האירופי, האזור הכלכלי האירופי ומחוץ למדינה שבה ממוקם המעסיק שלך. לסקירה של אמצעי ההגנה הקיימים, ניתן לשלוח בקשה בכתובת www.abb.com/privacy.

מטרות

 מיקום הנמען 

קטגוריית הנמען 

המטרות המתוארות בסעיף 4, לרבות ניהול משאבי אנוש, ניהול כישרונות וארגון הכשרות ואירועים פנימיים.

עיין ברשימת החברות הבנות של ABB 

גורמי מסונפים וחברות בנות של ABB

המטרות המתוארות בסעיף 4, לרבות הצבה בפרויקטים, ביצוע ביקורות, סקירות ובדיקות רגולציה, ניהול יחסי לקוחות וניהול נסיעות והוצאות.

EU/EEA ומחוץ ל-EU/EEA (ברחבי העולם)

לקוחות, מפיצים, סוכנים ושותפים עסקיים אחרים של ABB

שירותי IT, משאבי אנוש והכשרה, מעבדי משכורות ותשלומים, שירותים מקצועיים ושירותי ייעוץ, לרבות רואי חשבון, מבקרים, עורכי דין, מבטחים, בנקאים, מגייסים, סוכני נסיעות ויועצים אחרים הפועלים מטעם ABB.

EU/EEA ומחוץ ל-EU/EEA (ברחבי העולם)

ספקי שירותים

המטרות המתוארות בסעיף 4.

EU/EEA ומחוץ ל-EU/EEA (ברחבי העולם)

קרנות פנסיה, ארגוני עובדים ואיגודים תעשייתיים

לצורך הערכת העסק או הנכסים הרלוונטיים או למטרות המתוארות בסעיף 4.

EU/EEA ומחוץ ל-EU/EEA (ברחבי העולם)

רוכשים פוטנציאליים ובפועל של עסקים או נכסים של ABB

כאשר הדבר נדרש במסגרת החוק החל או בקשה לגיטימית מצד רשות ממשלתית, או דרישה משפטית תקפה.

EU/EEA ומחוץ ל-EU/EEA (ברחבי העולם)

נמענים שיידרשו במסגרת החוק החל או ההליך המשפטי הרלוונטי, לרשויות אכיפת החוק או הממשל, וכו'.

לקבלת עותק של אמצעי ההגנה המשמשים אותנו לאבטחת הנתונים האישיים שלך, ניתן לשלוח בקשה בכתובת www.abb.com/privacy

7.  כמה זמן אנו שומרים את נתוניך האישיים 

על בסיס חקיקה מחייבת, ABB נדרשת לשמור נתונים אישיים מסוימים במשך פרק זמן מינימלי. לדוגמה, בהתאם לחקיקה מקומית בתחום התאגידים והמיסוי, יש לשמור חוזי העסקה ומידע בנושא תשלום משכורות והחזרים למשך תקופת מינימום. 

 בנוסף, החוקים החלים בדבר הגנת נתונים מחייבים אותנו להימנע משמירת נתונים אישיים בצורה המאפשרת זיהוי לפרק זמן העולה על הנדרש למטרה שלשמה מתבצע עיבוד הנתונים האישיים. באמצעות ההגדרה של יישומים ועקרונות מדיניות בתחום ה-IT, אנו מבטיחים שהנתונים האישיים שלך יימחקו כשלא נזדקק להם עוד. 

 תקופות השמירה של המידע שאנו מחזיקים בידינו מופיעות בהנחיה GD/LI-44 בדבר ניהול רשומות או בהנחיה בדבר ניהול רשומות החלה באזורך. כאשר תקופת שמירה רלוונטית תגיע לקיצה, אנו נמחק את הנתונים האישיים שלך באופן מאובטח או שנהפוך אותם לאנונימיים, אלא אם יתקיימו נסיבות ספציפיות שיחייבו אותנו לשמור נתונים אישיים אלה, כגון דרישות החוק או הרגולציה, או במטרה ליישב מחלוקות אפשריות. 

 למידע נוסף בנוגע לתקופות השמירה הספציפיות החלות על הנתונים האישיים שלך, ניתן לשלוח בקשה בכתובת www.abb.com/privacy

8.  אבטחה וניטור המערכות והאתרים של ABB

 

 ABB. ABB מתייחסת לנושא זה כאל אחריות משותפת, שבמסגרתה היא נוקטת בצעדים הנחוצים לאבטחת נתונים מעין אלה ומצפה מעובדיה לפעול באותו אופן. למידע נוסף בנושא אמצעי האבטחה שלנו ותחומי האחריות שלך, ניתן לעיין במדיניות האבטחה למשתמש קצה

ניטור המערכות של ABB 

ונייחים) ומערכות מחשב (לרבות דוא"ל וגישה לאינטרנט), ולכל שימוש אישי בהן הוא נאסף -מנוטר, ומשמש כאשר הוא נחוץ לצורך אבטחת המערכת של ABB ולצורך ציות למדיניות האבטחה של קבוצת ABB, בהתאם לחוק החל. אם אתה ניגש לשירותים באמצעות שימוש בסיסמאות ושמות משתמש במערכות ה-IT והתקשורת של ABB, ייתכן שהמשמעות היא שפרטי הגישה שלך גלויים ל-ABB.

 הניטור מתבצע אם הדבר מותר על פי החוק ובמידה המותרת או כפי שנדרש במסגרת החוק, וכפי שנדרש ומוצדק למטרות עסקיות. קובצי היומן המתקבלים כתוצאה מהניטור יישמרו לפרק זמן מינימלי, בהתאם לאמור בסעיף 7. הדבר נדרש כדי לאפשר זיהוי של ניסיונות לבצע שימוש לרעה ואירועי אבטחה אחרים, וכדי שהמידע יהיה זמין לצורך תמיכה בכל חקירה ופעולה מעקב אחרת. במידה המותרת על פי החוק ובהתאם לעקרונות המדיניות הפנימיים, ייתכן שיינקטו צעדים משמעתיים.

לפי הצורך, ייתכן שמידע מעין זה יימסר למשטרה או לרשויות אכיפת חוק אחרות. חקירות וגילוי של מידע לרשויות הרלוונטיות יתבצעו במידה המותרת על פי החוק בלבד.

9.  זכויות הגנת הנתונים שלך

יש לך זכויות מסוימות בנוגע למידע הקשור אליך.

מה המשמעות

זכויות הגנת נתונים

אתה זכאי לבקש מ-ABB סקירה של הנתונים האישיים שלך שאנו מחזיקים ברשותנו, או עותק של נתונים אלה.

הזכות לגשת אל הנתונים שלך

אתה רשאי לבקש תיקון מיידי של נתונים אישיים לא מדויקים או לא מלאים שאנו מחזיקים ברשותנו בנוגע אליך.

הזכות לתיקון הנתונים שלך

אתה רשאי לבקש שהנתונים האישיים יימחקו כשאין בהם עוד צורך, כאשר החוק החל מחייב אותנו למחוק אותם או כאשר עיבודם מנוגד לחוק.

הזכות למחיקת הנתונים שלך

בנסיבות מסוימות, יש לך זכות להגביל את העיבוד של נתוניך האישיים.

הזכות להגביל את עיבוד הנתונים

יש לך זכות לקבל את נתוניך האישיים בתבנית מובנית, הניתנת לקריאה באמצעות מחשב, למטרותיך או לבקש מאתנו להעביר אותם אל צד שלישי.

הזכות לניידות נתונים.

יש לך זכות להתנגד לעיבוד נתוניך האישיים על-ידנו במקרים שבהם אנו מסתמכים על האינטרסים הלגיטימיים שלנו בלבד כבסיס לביצוע העיבוד, כאשר זכויות הגנת הנתונים שלך גוברות על האינטרסים הלגיטימיים שלנו.

הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים

במקרים שבהם ABB ביקשה את הסכמתך לעיבוד נתונים אישיים, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת.

הזכות לביטול ההסכמה.

לתשומת לבך, הזכויות המתוארות לעיל אינן מוחלטות ולא תמיד ניתן יהיה להיענות לבקשתך במלואה. לדוגמה, לעתים אין באפשרותנו למחוק את נתוניך האישיים או להגביל את העיבוד שלהם, משום שעשויות לחול עלינו התחייבויות משפטיות לשמירה של נתונים אישיים מעין אלה.

 תוכל לבקש לאכוף אחת או יותר מזכויות הגנת הנתונים שלך בכתובת www.abb.com/privacy

10. פרטי התקשרות ומידע נוסף

אם ברצונך לגשת אל הנתונים האישיים שלך, לממש אחת או יותר מזכויותיך האחרות המפורטות לעיל או אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לאופן שבו ABB מעבדת את נתוניך האישיים, פנה אל קצין הגנת הנתונים של הקבוצה, בכתובת privacy@abb.com או שלח את תלונתך בכתובת www.abb.com/privacy

 אם לא תהיה שבע רצון מתשובתנו או תהיה סבור שאנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך בניגוד לחוק, יש לך זכות להגיש תלונה לרשות להגנת הנתונים בארץ מגוריך או עבודתך, או לפנות לקבלת סעד דרך בית המשפט אם אתה סבור שהתרחשה הפרה של חוקי הגנת הנתונים (ושל זכויותיך).

30 באוגוסט 2019

לינקים פופולריים

Select region / language