abb.com Privacy and Cookies Policy

Cookies

Po vaší první návštěvě stránek ABB odešle náš server na váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v podstatě krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o vašem prohlížeči. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí.

 

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby vás o zaslání cookies informoval. Je ale třeba mít na paměti, že bez cookies některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Cookies používané na stránkách ABB (nesdílené s třetími stranami)

Internetové stránky ABB využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze webovými stránkami ABB (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách ABB (např. obsah vašeho nákupního košíku). Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze internetové stránky ABB a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

V níže uvedené tabulce jsou popsány cookies pro analýzu webu používané stránkami ABB.

Poskytovatel cookies  Typ cookie  Účel
Google Analytics Cookies první strany Analýza webu (anonymní statistika webu)
New Relic Cookies první strany Sledování výkonu (anonymní statistika, jak rychle se stránky načítají u uživatelů z různých částí světa)
Optimizely Cookies první strany A/B testování nových funkcí webu
Crazy Egg Cookies první strany Analýza chování uživatelů (anonymní data, jak uživatelé skrolují a používají stránku)

Remarketing (cookies sdílené s třetími stranami)

Remarketing je způsob cílení reklamy na uživatele, kteří již dříve naše stránky navštívili. Stačí na web přidat speciální kód, ten uživatele při návštěvě označí pomocí cookies a reklamní systém si ho tak zapamatuje. Příslušnou reklamu mu pak zobrazuje na dalších webech zapojených v obsahové síti. Prodejci (jakožto třetí strany), včetně Googlu, využívají cookies pro zobrazování inzerátů, které odpovídají tomu, co na našich stránkách při své předchozí návštěvě lidé hledali. Pro tyto účely se ve chvíli, kdy navštívíte naše stránky, vytvoří cookies třetí strany  - poskytovatele reklamy. Pokud uživatelé nechtějí, aby Google tyto cookies využíval, lze se od zobrazování personalizovaných reklam odhlásit na stránce Google advertising podkout page. Od zobrazování personalizovaných reklam jiných společností se můžete odhlásit na stránce Network Advertising Initiative opt-out page.

Při návštěvě ABB stránek se mohou na vašem počítači uložit cookies následujících poskytovatelů reklamy:

Poskytovatel cookies
Google
Eloqua
DoubleClick
Marketo

 

Ochrana osobních údajů

ABB považuje ochranu osobních údajů za velmi důležitou, proto naše stránky vytváříme a provozujeme tak, aby byla ochrana těchto údajů zajištěna. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (Privacy Policy) definují, jaké typy osobních údajů shromažďujeme, když používáte některou ze stránek na webu ABB, a jaké kroky podnikáme na jejich ochranu.

Tyto zásady se týkají informací přesně identifikujících vaši osobu, o něž vás žádáme a která nám poskytujete: např. jméno, adresa, e-mailová adresa a další kontaktní údaje.

Sběr dat

Při prohlížení stránek a využívání většiny dalších služeb nejsou potřeba žádné osobní informace.

ABB může shromažďovat omezený počet neosobních informací, které váš prohlížeč poskytuje při každé vaší návštěvě webové stránky. Mezi tyto informace patří tzv. IP adresa (Internet Protocol Address – číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá internetový protokol), typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vaší návštěvy na webu a jednu nebo několik dalších cookies, které jedinečně identifikují váš prohlížeč. Tyto informace využíváme, abychom lépe pochopili chování uživatelů a dále zlepšili naši nabídku.

U některých služeb je vyžadována registrace a vytvoření účtu. K vytvoření účtu ABB vyžaduje některé osobní informace, které poté využije k poskytnutí služby. U některých služeb vyžadujeme zadání údajů o platební kartě nebo jiných údajů potřebných k platbě. Všechny tyto informace uchováváme zašifrované na zabezpečených serverech.

Pokud budeme potřebovat osobní informace, budeme vás informovat o tom, jaký typ informací to je a jak je používáme. Doufáme, že vám takto pomůžeme s rozhodováním, na jehož základě nám udělíte informovaný souhlas se sdílením vašich osobních údajů. Vždy ale záleží pouze na vás, zda se rozhodnete nám informace poskytnout či nikoliv.

 

Sdílení informací

Bez vašeho výslovného souhlasu vaše osobní informace nepronajímáme ani neprodáváme dalším společnostem nebo jednotlivcům. Vaše osobní informace můžeme sdílet pouze v níže uvedených omezených případech:

  • Máme váš výslovný souhlas
  • Poskytneme tyto informace důvěryhodným firmám nebo osobám, které je použijí výhradně k tomu, že pro nás zpracují váš požadavek. V takovém případě se tyto firmy nebo osoby zavážou, že budou zpracovávat poskytnuté informace v souladu s našimi instrukcemi a platnými Zásadami ochrany osobních údajů (Privacy Policy) a přijmou nezbytná opatření pro zajištění důvěrnosti a ochrany těchto údajů.
  • Zjistíme, že jsme k tomu povinni ze zákona, nebo dojdeme v dobré víře k přesvědčení, že přístup k informacím, jejich uchovávání nebo zveřejnění je nezbytné k tomu, abychom ochránili práva, majetek a bezpečnost ABB, uživatelů nebo veřejnosti.

Pokud máte účet, můžeme sdílet informace uvedené k vašemu účtu se všemi našimi službami stejně jako distributory a partnery v rozsahu nezbytném pro poskytnutí maximálně kvalitních služeb a za účelem jejich dalšího zlepšování. Vaše informace spojené s účtem neposkytneme žádným dalším osobám nebo nepřidruženým společnostem, vyjma omezených podmínek uvedených v těchto Zásadách či případů, kdy k tomu získáme váš souhlas.

Osobní informace získané z našich internetových stránek můžeme ukládat a zpracovávat v kterékoliv zemi, kde má ABB nebo poskytovatelé hostingu své provozy. Využíváním našich služeb souhlasíte s tím, že můžeme vaše informace přenášet mezi těmito provozy, a to i mezi provozy za hranicemi vaší země.

V případě převodu vlastnictví některé z částí ABB Ltd., např. v případě akvizice nebo fúze s další společností, vás na tuto skutečnost upozorníme a požádáme vás o souhlas ještě před tím, než budou jakékoliv vaše osobní informace přeneseny a než se jich tedy budou týkat odlišné zásady ochrany osobních údajů.

Agregované informace jako jsou např. uživatelské trendy, počet uživatelů, kteří navštívili konkrétní část stránek apod., můžeme sdílet s ostatními. Tyto agregované informace v žádném případě neobsahují osobní informace.

Nabízíme rovněž služby, v jejichž rámci můžete na internetu zveřejnit určité informace, které budou posléze dostupné dalším návštěvníkům těchto stránek – sem patří různá diskusní fóra, komentáře k blogům apod. Když zveřejníte svůj příspěvek, uvidí ostatní návštěvníci spolu s vaším příspěvkem také další informace, které vás identifikují jako osobu, která příspěvek zveřejnila – např. jméno nebo přezdívku, v relevantních případech také jméno společnosti, kde pracujete, či zemi. Můžeme rovněž zveřejňovat statistické a další informace – např. počet příspěvků, které jste zveřejnili, či za jak užitečné vaše příspěvky považují ostatní návštěvníci. Detailní informace najdete v Nápovědě ke každé službě.

Bezpečnost informací

Podnikáme patřičné kroky, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k datům, k jejich neoprávněným úpravám, zveřejnění nebo zničení.

Přístup k vašim osobním údajům mají pouze ti zaměstnanci ABB, kteří tyto informace potřebují ke splnění vašeho požadavku nebo k poskytnutí služby.

Aktualizace informací

Máme k dispozici mechanismus pro aktualizaci a opravy vašich osobních údajů pro řadu našich služeb. Detailní informace najdete v Nápovědě ke každé této službě.

Odkazy

Externí stránky obsahující odkazy (linky) na stránky ABB, jsou vytvářeny lidmi, nad nimiž ABB nemá žádnou kontrolu. Tyto externí stránky mohou na váš počítač ukládat jejich vlastní cookies, sbírat nebo požadovat osobní informace.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Prosíme, veďte v patrnosti, že uvedené Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. Očekáváme, že většina těchto změn bude menšího rozsahu, ale některé změny mohou být významnějšího charakteru.

Bez ohledu na rozsah změn vás o nich budeme na této stránce informovat, v případě významnějších změn bude i toto upozornění výraznější. V horní části vždy bude uvedena platná verze těchto Zásad. Předchozí verze budou uchovávány v archivu, kde si je můžete kdykoliv prohlédnout.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 13. 2. 2015 – v rámci aktualizace byl přidán odstavec o remarketingu a seznam cookies používaných pro statistickou analýzu webu.

 

Pokud máte nějaké další otázky, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

Select region / language