Práva subjektu údajů

Společnost ABB se plně zavázala dodržovat práva, která subjektům údajů poskytují platné zákony o ochraně údajů, a důsledně dbát na zabezpečení jejich osobních údajů. Pokud chcete kontaktovat společnost ABB a zkontrolovat, aktualizovat, změnit nebo vymazat jakékoli své údaje a předvolby způsobu, jakým je společnost ABB zpracovává, vyplňte příslušný formulář níže a postupujte podle zobrazených pokynů.

Bez ohledu na platný zákon můžete použít digitální formulář žádosti v souvislosti s GDPR, avšak musíte jasně uvést, zda se odkazujete na obecné nařízení o ochraně osobních údajů, kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů nebo turecké právní předpisy. V tomto případě upozorňujeme, že všechny odkazy ve formuláři se vztahují k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, takže nemusí být plně použitelné na jiné právní předpisy.

Jaký formulář mám použít?

  • Formulář žádosti o vymáhání práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR), který poskytuje společnost ABB, je použitelný, pokud jste rezidentem EU a chcete podat žádost o zpřístupnění, aktualizaci, změnu nebo vymazání kteréhokoli z vašich osobních údajů, nebo předvoleb způsobu, jakým je společnost ABB zpracovává.

Upozorňujeme, že k výkonu svých práv subjektu údajů mohou tento formulář použít také všichni současní zaměstnanci společnosti ABB na celém světě.

  • Formulář žádosti o vymáhání práv subjektu údajů podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů (CCPA), který poskytuje společnost ABB, je použitelný, pokud jste rezidentem Kalifornie a chcete podat žádost o zpřístupnění, vymazání kteréhokoli z vašich osobních údajů, nebo zakázat možnost prodeje osobních údajů spotřebitele.

U uplatnění svých práv můžete požádat:
- pomocí webového formuláře pro CCPA nebo Portál MyPrivacy;
- Kontaktujte nás na bezplatném čísle 800 435-7365, zadejte možnost 0.

  • Formulář žádosti o vymáhání práv subjektu údajů podle tureckého zákona č. 6698 o ochraně osobních údajů (KVKK), který poskytuje společnost ABB, je použitelný, pokud jste subjekt údajů definovaný v tureckém zákoně o ochraně osobních údajů a chcete podat žádost o zpřístupnění, aktualizaci, změnu nebo vymazání kteréhokoli z vašich osobních údajů, nebo předvoleb způsobu, jakým je společnost ABB zpracovává.

Abychom vaši žádost zpracovali co nejefektivněji a automatizovaně, doporučujeme, abyste ji odeslali pomocí našich zvláštních formulářů. Případně nás můžete kontaktovat zasláním e-mailu na adresu privacy@abb.com.

Select region / language