Politica societății ABB ASEA BROWN BOVERI S.R.L. în domeniul mediului

 

Societatea ABB Asea Brown Boveri S.R.L. caută să minimizeze impactul activităților sale locale asupra mediului, să îmbunătățească în mod continuu performanțele ecologice ale produselor sale, ridicând totodată standardele de mediu și sociale de-a lungul întregului proces de producție și distribuție.

Conducerea executivă a ABB Asea Brown Boveri S.R.L. se angajează să realizeze procese orientate pe prevenirea poluării, pe respectarea legislației aplicabile în domeniul mediului și pe îmbunătățirea continuă a performanțelor proprii pentru protecția  mediului.

Având în vedere cele de mai sus, Administratorul stabilește următoarele obiective de mediu:

  • Realizarea activităților și proceselorspecifice, în condițiile asigurării conformității cu legislația română și cu standardele de mediu sau cu alte cerințe relevante, precum și construirea și implementarea unui sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018;
  • Preocuparea pentru păstrarea unui echilibru între cerințele sociale, economice și de mediu;
  • Intensificarea participării ABB Asea Brown Boveri S.R.L la dezvoltarea instalațiilor de generare a energiei electrice din surse regenerabile și cât mai prietenoase cu mediul în Romania;
  • Creșterea gradului de conștientizare a personalului propriu, precum și a personalului ce acționează în numele ABB Asea Brown Boveri S.R.L., privind importanța îmbunătățirii continue a performanțelor de mediu la realizarea proceselor specifice;
  • Creșterea procentului de deșeuricolectate selectiv;
  • Îndeplinirea obligațiilor de conformare;
  • Identificarea riscurilor și oportunităților pentru procesele de lucru;
  • Acordarea de priorități furnizorilor care au implementat programe de management de mediu, și în mod special celor care sunt certificați în conformitate cu ISO 14001:2015;
  • Prezentarea și promovarea Politicii Grupului ABB pentru Dezvoltare Durabilă cu toate componentele sale - Politica de mediu a Grupului ABB, Politica Socială a Grupului ABB, în cadrul companiei, a personalului care lucrează în numele companiei,precum și comunității de afaceri și locale din București;
  • Promovarea imaginii Grupului ABB și a ABB Asea Brown Boveri S.R.L. prin atingerea performanțelor de mediu realizate, în ceea ce privește percepția companiilor românești din domeniile generării, transportului și distribuției energiei electrice și a comunității locale din București ;

Obiectivele specifice de mediu se stabilesc în concordanță cu legislația din domeniul mediului,  sunt  parte a Programul de Management al Mediului pentru anul în curs, care este prezentat prin intermediul sistemului informatic, în directorul SMI (Sistemul de Management Integrat )/SharePoint fiind accesibil tuturor salariaților societății, precum și personalului ce acționează în numele acesteia.

ABB ASEA BROWN BOVERI S.R.L. își îndeplinește obligația  pentru dezvoltare susținută producând și furnizând produse și sisteme, oferind tehnologii de ultima generație pe piețele existente, contribuind astfel la eforturile comune  de îmbunătățire a propriilor performanțe, pentru o dezvoltare durabilă.

iunie 2024

 

 

Select region / language