Politica societății ABB Asea Brown Boveri S.R.L. în domeniul mediului

 

ABB cauta sa minimizeze impactul activitatilor locale asupra mediului, sa imbunatateasca continuu performantele ecologice ale produselor sale si sa ridice standardele de mediu si sociale de-a lungul intregului proces de productie si distributie.

Consiliul Executiv al ABB Asea Brown Boveri S.R.L.se angajeaza sa realizeze procese orientate pe prevenirea poluarii,pe respectarea legislatiei de mediu aplicabila si pe imbunatatirea continua a performantei proprii de mediu.

In acest sens, Administratorul stabileste urmatoarele obiective de mediu:

  • Realizarea activitatilor si proceselor  specifice, in conditiile asigurarii conformitatii cu legislatia romana si cu standarde de mediu sau alte cerinte relevante, precum si construirea si implementarea unui sistem de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala  in conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001 : 2015 si OHSAS 18001:2007;
  • Preocuparea pentru pastrarea unui echilibru intre cerintele sociale, economice si de mediu;
  • Intensificarea participarii ABB la dezvoltarea in Romania a instalatiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile si cat mai prietenoase cu mediul;
  • Constientizarea personalului propriu precum si a personalului ce actioneaza in numele ABB Asea Brown Boveri S.R.L.privind importanta imbunatatirii continue a performantei de mediu  la realizarea proceselor specifice;
  • Cresterea procentului de deseuri  colectate selectiv;
  • Indeplinirea obligatiilor de conformare;
  • Identificarea riscurilor si oportunitatilor pentru procesele de lucru;
  • Acordarea de prioritatii furnizorilor care au implementat programe de management de mediu, si in mod special celor care sunt certificati in conformitate cu ISO 14001/2015;
  • Prezentarea si promovarea Politicii Grupului ABB pentru Dezvoltare Durabila cu toate componentele sale, Politica de mediu a Grupului ABB, Politica Sociala a Grupului ABB, in cadrul companiei, a personalului care lucreaza in numele companiei,  precum si comunitatii de afaceri si locale din Bucuresti;
  • Imbogatirea imaginii Grupului ABB si a ABB Asea Brown Boveri S.R.L. prin performantele de mediu realizate, in perceptia companiilor romanesti de producere, transport si distributie a energiei electrice si a comunitatii locale din Bucuresti ;

Obiectivele specifice in domeniul mediului sunt stabilite in concordanta cu legislatia de mediu,  sunt continute in Programul de Management al Mediului pentru anul in curs, care este prezentat in sistemul informatic, directorul SMI (Sistemul de Management Integrat )/Sharepoint si este accesibil tuturor salariatilor societatii precum si personalului ce actioneaza in numele acesteia.

ABB isi indeplineste obligatia de dezvoltare sustinuta producand si furnizand produse si sisteme, oferind tehnologii de ultima ora pe pietele existente, contribuind la eforturile comune si imbunatatind continuu propriile performante, pentru o dezvoltare durabila.

Select region / language