Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

”Europas finaste ställverk” säkrar industrin i Sandviken

Nytt ställverk från ABB säkerställer kraftförsörjningen till Sandviks industriområde.

Sandvik Material Technology i Sandviken har ersatt sitt huvudställverk som ett led i en långsiktig plan. Ställverket har en hög strategisk betydelse och kan ses som industriområdets hjärta – det garanterar elförsörjningen till alla tillverkningsenheter på området och är helt avgörande för driften. 

”Det är ogripbara kostnader om något skulle bli fel och direkt affärspåverkande om elen går ned. Det får helt enkelt inte hända”, säger Lars Skoglund, chef för Electrical Distribution på Sandvik Materials Technology Sandviken.

Industrikoncernen Sandvik är en av världens ledande aktörer inom gruv-, metall- och materialteknik. Sandvik har sedan 1800-talet vuxit till ett högteknologiskt företag med cirka 43 000 anställda i 150 länder. 

Gasisolerat ställverk som sparar utrymme

ABB levererade ett så kallat GIS ELK-04-ställverk - ett 145 kV gasisolerat ställverk som ersätter det befintliga luftisolerade 52 kV-ställverket. Det finns många fördelar med det nya ställverket. Det kräver mindre utrymme, i detta fall minskar det nödvändiga utrymmet från 150 till 30 meter. Denna ställverkslösning erbjuder också mer flexibilitet och säker drift, eftersom alla spänningsförande delar är inkapslade och ställverket kan hanteras genom fjärrövervakning. Sandvik hade dessutom ett fokus på den estetiska detaljerna vilket bland annat resulterade i en anpassad belysning på ställverket.

”Vi ville ha den bästa tänkbara lösningen med fokus på tillgänglighet, tillförlitlighet och personsäkerhet”, säger Lars Skoglund. 

ABB levererade också en ny transformator, ett nytt kondensatorbatteri samt installation och testning. Den stora utmaningen var själva omfattningen av leveransen. Ställverket till Sandvik är ett av de största ELK-04 ställverken i Skandinavien. Vanligast är ställverksleveranser runt 4-10 fack men denna leverans omfattar 25 stycken fack.

”Utmaningen var logistiken från fabriken och in i nya byggnaden. Lastbilarna, cirka 10 stycken, ska anlända i rätt ordning, facken ska lyftas av och ställas på plats i rätt ordning”, säger Johanna Eriksson, projektledare på ABB. ”Men vi lyckades.”

Installationen påbörjades i februari och ställverket togs i drift i maj, 2017. 

”Hela arbetet i projektet har gått otroligt bra. Det har varit helt problemfritt och vi blev till och med klara före schemat. Nu har vi ett av Europas finaste ställverk”, säger Lars Skoglund.

Text: Carolina Johansson
Foto: Alexander Lindström

Vill du ha produktinformation eller service?

ABB:s Gasisolerade ställverk på Sandvik Material Technology

Länkar

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig