Frågor inom Human Resources

Personalrelaterade frågor

HR hjälper dig med svar på frågor om:

  • du kontaktar ABB från en myndighet kring personalrelaterade frågor
  • du är blivande eller tidigare anställd på ABB
  • du har övriga personalrelaterade frågor

HR Direct 

E-post: hrdirect@se.abb.com
Telefon: 010 - 732 04 00
Öppettider: 
Måndag, onsdag, fredag klockan 9:00 - 11:30

Länkar

Select region / language