Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Auktoriserade partners 

 

Medlemmarna i "Value Provider Program" har genomfört en väl utarbetad auktorisation tillsammans med ABB, där t.ex. produktutbildningar har genomförts. 


ABB:s auktoriserade partners kan erbjuda produkter och tjänster till rätt ändamål. De har bra kunskap om de lokala marknaderna och känner väl till de produkter och processer som de är auktoriserade för idag. 

Välkommen att ta kontakt med våra samarbetspartners!