Auktoriserade partners 

 

ABB:s auktoriserade partners kan erbjuda produkter och tjänster till rätt ändamål. De har bra kunskap om de lokala marknaderna och känner väl till de produkter och processer som de är auktoriserade för idag. 


Medlemmarna i "Value Provider Program" har genomfört en väl utarbetad auktorisation tillsammans med ABB, där t.ex. produktutbildningar har genomförts. 

Välkommen att ta kontakt med våra samarbetspartners!
Select region / language