Smartare städer för ett bättre liv

Staden – den geografiskt avgränsade plats där fler människor än någonsin väljer att leva, arbeta och umgås. Byggda på ett antal basinfrastrukturer för att möjliggöra det bekväma, hållbara och värdeskapande ramverk som vi människor behöver och förväntar oss.

Jag tror på att skapa en värld för framtida generationer som är minst lika hållbar och välmående som den vi ärvde, vilket kommer att kräva smarta lösningar och långsiktighet för att skapa en hållbar stadsutveckling runtom i världen. Trots att våra städer endast upptar 3% av jordens yta så är det här som 60-80 procent av den globala energiförbrukningen liksom 75 procent av de globala koldioxidutsläppen sker.
Jordens befolkning växer exponentiellt och varje vecka flyttar 1,3 miljoner människor till en stad, många till en av världens trettiotre mega-städer (över tio miljoner invånare). Faktum är att redan idag bor hälften av världens befolkning i städer – och år 2050 kommer antalet att vara 70 procent. Detta kommer att ställa enorma krav på våra städer, på dess försörjningsmöjligheter och hela infrastrukturen. Idag ser vi stora brister redan i de grundläggande behoven i Maslows behovspyramid, som exempelvis krav på vatten och elförsörjning, för att inte tala om ren luft. Det är precis av dessa anledningar som EU's hållbarhetsmål nummer 11 handlar om just hållbara städer och samhällen.

Johan Granström
Affärsutvecklare ABB Energy Industries
e-mail: johan.granstrom@se.abb.com

Hör gärna av dig om du vill prata smarta städer.

Smart Stad kan vara ett sätt att möta de nya utmaningarna. Ett samlingsnamn högst upp i hype-kurvan, underbyggt av ett sprakande fyrverkeri av visioner, teknik och innovation. Begrepp som gör teknologer exalterade, knäsvaga och barnsligt engagerade (ja, jag inkluderar mig själv i den generaliseringen).

Men vad är en Smart Stad - och för vem skapar den värde?

Det första och största misstaget är att tro att det handlar om teknik. Som alltid är teknik en möjliggörare och infrastruktur för att uppnå något annat. Men för att fortfarande beskriva tekniken på en rimligt konceptuell nivå, så skulle jag vilja säga att det är en urban vision för att inkludera och integrera informations- och kommunikationsteknik med Internet of Things-lösningar på ett säkert sätt för att hantera och optimera användningen av stadens resurser.

Denna något ”fluffiga” definition inkluderar sensorteknik, Big Data, styrsystem, energioptimering, förnybar elproduktion, kommunikationsnät, mobilitet och mycket mer.
För mig är en Smart Stad ett digitalt ekosystem där möjligheter skapas för att förbättra villkoren för att leva och arbeta i ett långsiktigt hållbart samhälle. Det handlar om att göra mer med mindre resurser.

Men det slutar inte med införandet av ny teknik och optimering av våra nuvarande system - det handlar också om att skapa förutsättningar för medborgarna att göra smartare val, att utmana befintliga samhällsfunktioner såväl som konventionell infrastruktur och bana väg för cirkulära ekonomier. Det kommer förändra hur vi planerar, bygger och uppfattar framtidens stad. Möjligheterna är (nästan) obegränsade.
Men för att möjliggöra detta är det oerhört viktigt att bygga en gemensam vision baserad på sociala, ekonomiska och miljömässiga behov. Vart ska vi och hur kommer vi dit? Visionen sätter riktningen, men jag tror också det är viktigt att förstå att en smart stad är en resa utan mål. Det handlar mycket om att förstå problemen innan du skapar lösningarna och inte tvärtom - men samtidigt vara modig nog för att utforska hur ny teknik kan stödja visionen - som exempelvis autonoma bilar, Vehicle-to-Grid, energilager, maskininlärning och mikronät.

Vi behöver också skalbarhet och förmågan att konsolidera system och data för att frigöra den verkliga potentialen. Därför är det också viktigt att inte agera protektionistiskt utan snarare att riva murar, bekämpa suboptimering och skapa nya strukturer – allt för att underlätta samarbete, innovation och skapa grogrund för synergier. En coctail av ”push" och "pull”.
ABB stöder vi smart stadsutveckling genom att hjälpa städer och aktörer att reducera sin miljöpåverkan, förbättra effektiviteten liksom resiliensen genom att addera intelligens till städers ekosystem. Detta i form av lösningar inom elektrifiering, automatisering, optimering och livscykeltjänster över våra fyra huvudpelare: mobilitet, smarta byggnader, energisystem och vatten. Förenklat så handlar det mycket om elektrifiering av transporter, managering av distribuerade energitillgångar, dekarbonisering av värme och kyla, efterfrågeflexibilitet och optimering samt hållbar vattendistribution. Infrastrukturer som är grundläggande för livskvalitet, inkludering och motståndskraft. Infrastrukturer som måste vara hållbara, uppkopplade och samverkande.

Med på resan mot det hållbara samhället har vi förutom modiga kunder, sylvassa ingenjörer och världsledande teknik också en hel armé av fantastiska startupbolag, med djup domänkompetens inom allt från väderprognostisering, maskininlärning, sensorteknik till robotik via vår tillväxthubb Synerleap. Tillsammans mer er kan vi adressera många av utmaningarna vi finner i urbana miljöer.
För att knyta ihop säcken något...så för vem skapas värden i den smarta staden? Min åsikt är att värden bör och kommer skapas för dem från vilka ordet "city" härstammar ifrån: kollektivet av "citizens". Men likväl också för dem som väljer att vara en del av förändringsresan. Av samma anledning tror jag också att dom som väljer att stå utanför i samma ögonblick väljer en säker väg mot att bli irrelevanta och oattraktiva för en växande majoritet av kloka, medvetna kunder och invånare.

Tekniken kommer skapa förutsättningarna och förstärka vår förmåga att möta klimatförändringarma, men i slutändan är det upp till dig, mig och våra medmänniskor och de beslut vi fattar. Det är våra kollektiva ansträngningar som skapar ett starkt, livskraftigt och intelligent ekosystem som driver morgondagens stad. En smart stad byggd för människor och mänskliga behov, med minimalt avfall och miljöavtryck. En stad som vi kan vara stolta över att överlämna till dem som kommer efter oss.

Smartare städer för ett bättre liv - låt oss skapa det. Tillsammans.

Läs mer och utforska våra lösningar för Smarta Städer

Select region / language