Ett steg för hållbar vattenhantering

ABB Ability™ – För integrerad kontroll och optimering

Världen står mitt i en kraftig urbanisering, med en föråldrad och underdimensionerad infrastruktur för vattenhantering. Hela 30% av allt distribuerat dricksvatten går till spillo genom läckage, samtidigt som det råder brist på vatten i stora delar av världen. Digitaliseringen har en enorm potential att hjälpa till att identifiera läckage och optimera distributionen med hänsyn tagen till både konsumtion och reservoarer, för att ställa om till smarta och hållbara städer.

Tillsammans kan vi skapa förutsättningarna för en hållbar vattenhantering genom ökad visibilitet, optimerad distribution samt att minimera spill och odebiterat vatten.

Vi erbjuder lösningar och tjänster som digitaliserar, automatiserar och optimerar dricksvattendistributionen och hanteringen av dag- liksom avloppsvatten för en säkrare, smartare och mer hållbar hantering av jordens resurser.

ABB:s lösning för vatten knyter samman produktionen, nätverksdistributionen med vattenreningen. 

Skulle du vilja…


…optimera distributionen?

Genom:Increase

  • Övervaka vattenkvalitet
  • Optimera pumpstationsdriften
  • Energioptimering
  • Optimera användandet av vattenreservoarer
  • Prognostisera konsumtionen

…reducera odebiterat vatten?

Genom:Optimax

  • Identifiera läckage per zon eller nätverk
  • Automatiserad temperaturkontroll

…optimera avloppshanteringen?

Genom:Energy savings

  • Pumpstationsautomation och optimering
  • Automation för reningsprocesser

OPTIMAX® Energy Management kan vara din lösning

Inom ramen för ABB Ability erbjuder vi lösningar för att automatisera och optimera distributionen liksom reducera odebiterat vatten med hjälp av avancerade prognoser. En skalbar plattform som enkelt kan samla all data och lägga till intelligens som skapar nya insikter kring konsumtionen, distributionsnätet och vattenreservoarer för att optimera vattenhanteringen i en alltmer krävande stadsmiljö. 
Select region / language