Uno Lamm och skapandet av HVDC 

August Uno Lamm var en svensk elektroingenjör och uppfinnare som ofta refereras till som upphovsmannen till högspänd likströmsöverföring (HVDC).

Uno Lamm (1904-05-22 – 1989-06-01) tog examen vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm 1927 och började en kort tid senare hos Asea. 

1929 blev han projektledare för utveckling av en högspänd kvicksilverlikriktare, ett viktigt steg på vägen till att utveckla teknik som kunde hantera högspänd likströmsöverföring. Uno Lamm och hans team ägnade 20 år åt att utveckla en likriktare med en märkeffekt lämpad för HVDC-överföring.

Växelströmssystem dominerade industrin i början men för att tillgodose ökande behov genererades kraft alltmer långt ifrån där konsumenterna bodde och arbetade. Detta krävde långdistansöverföring med risk för betydande förluster längs vägen. Högspänd likströmsöverföring betraktades som en lösning för att begränsa dessa risker. 

Ett av de största hindren var bristen på lämplig likriktarteknik som driftsäkert och ekonomiskt kunde konvertera genererad växelström till högspänd likström för överföring och sedan tillbaka till växelström vid slutdestinationen. Detta förde in Lamm och hans team på fullständigt okända områden där tidigare teknisk erfarenhet endast kunde tillämpas i begränsad omfattning. 

De ägnade decennier åt att utveckla lösningen på detta problem och i början av 1950-talet var kvicksilverlikriktaren klar och banade väg för förverkligandet av kommersiell HVDC-överföring.

Det gotländska HVDC-projektet färdigställdes 1954 och blev det första moderna HVDC-systemet som togs i kommersiell drift. Projektet inkluderade en undervattenskabel på 100 kV och 20 MW som sammanlänkade Gotland med kraftnätet på svenska fastlandet 98 kilometer bort.

1961 utsåg Asea Uno Lamm till att samarbeta med General Electric i projektet Pacific DC Intertie, som kombinerade system för långdistansöverföring av växelström och högspänd likström för att transportera elenergi från vattenkraftverken i Pacific Northwest till konsumenter i södra Kalifornien. Det var den största HVDC-länken med kvicksilverlikriktare som byggts av ABB. 

Under sin levnad erhöll Uno Lamm många utmärkelser inklusive Benjamin Lamme-medaljen 1965 och Howard N. Potts-medaljen 1981. Från 1967 till 1988 var han styrelsemedlem i IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) och 1980 instiftade IEEE Uno Lamm-priset för insatser inom området högspänd elkonstruktion. Lamm avled 1989. I juni 2013 invigde ABB Uno Lamm HVDC-center i Ludvika som en passande tribut till mannen som skapade HVDC-tekniken som idag används alltmer världen över.
Select region / language