Allmän information och villkor

Kursanmälan

Anmäl dig i så god tid som möjligt. Antalet deltagare på varje kurs är begränsat och inbokning sker i kronologisk ordning utifrån anmälningsdatum.

  1. Skapa ett konto via webbportalen myABB
  2. Aktivera ditt konto genom att logga in via webbportalen MyLearning.
  3. Meddela aktivering av konto samt uppgifter om namn, mail, telefon, företagsadress, faktureringsadress, referens och vilken/vilka kurser du vill gå via e-post till se-abb-university-northerneurope@abb.com eller via telefon 021-32 50 00.

Efter din anmälan får du en bekräftelse på din bokning samt information om tid och plats för kursen.

Avbeställning

Om du av någon anledning får förhinder att deltaga är det viktigt att du omgående meddelar oss. Vid akut sjukdom försöker vi i första hand att boka om dig till ett nytt kurstillfälle.

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart och om kursdeltagaren uteblir från ett kurstillfälle debiteras full kursavgift. Om avbeställning sker 1–2 veckor före kursstart debiteras halv kursavgift.

Anmälan kan överlåtas till någon annan inom företaget. 

Kursavgifter

Moms är ej inkluderat i priset. Kursavgiften faktureras i samband med kursen.

Kontakta oss för separat offert vid större utbildningssatsningar.

Betalning, 30 dagar netto 

Fakturering sker efter genomförd kurs och fakturor förfaller efter 30 dagar. Vid betalning efter förfallodagen tillämpas dröjsmålsränta referensränta + 8 %.

Leveransvillkor

För denna leverans gäller Allmänna leveransbestämmelser NLM 10.

Kost och logi

Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch (dock ej de dagar kurs startar klockan 13:00) och kaffe. Övriga kostnader för kost och logi svarar du själv för.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att ändra i schema, kursplan och kursinnehåll. Vi förbehåller oss rätten att ändra i angivet kursschema, kursplan och kursinnehåll samt prissättning. Vid för få anmälda deltagare till en kurs kan kursen bli inställd.

Hantering av personuppgifter 

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en viktig lagstiftning om skydd av personuppgifter som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den bygger på befintlig dataskyddslagstiftning och stärker individers rättigheter till sina personuppgifter genom en enhetlig dataskyddshantering. ABB åtar sig att följa gällande dataskyddslagstiftning och kommer att vidta alla erforderliga åtgärder i hanteringen av våra kunders personuppgifter.

Kontakt

Kurserna i schemat är våra öppna standardkurser. Om ni har behov av anpassade kurser, speciella kurser eller kursgenomförande på plats hos er, kontakta ABB University för en behovsanalys och/eller offert.

ABB University 
Telefon: 021-32 50 00
E-post: se-abb-university-northerneurope@abb.com

Länkar

Select region / language