ABB Türkiye Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemimize ilişkin Bilgi Güvenliği, Kalite, İSG, ve Çevre politikalarımız, ilgili ISO standartlarındaki değişiklikler ve ABB küresel politikaları doğrultusunda 4 ayrı metin halinde yayınlanmıştır.

ABB Elektrik Sanayi A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası

ABB Elektrik Sanayi A.Ş., kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul eder ve faaliyetlerinde “Bilgiyi Koruma” prensibi ile hareket eder. ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının kurulmasını, işletilmesini, hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini amaçlar.

Organizasyonumuz ve faaliyetlerimize ilişkin bilginin yanında müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve hissedarlarımız dahil olmak üzere tüm ilgili taraflara ilişkin sahip olduğumuz bilgilerin gizliliğini korumak, bilgilerin sürekli güncel ve doğru kalmasını temin etmek ve ihtiyaç duyulduğunda ulaşabilmek amacıyla aşağıda belirtilen Bilgi Güvenliği Amaçlarına uygun çalışacağımızı taahhüt ederiz:

 • Bilgiye değer vermek ve bilgiyi korumak.
 • Faaliyetlerimizle ilgili yasal mevzuatlar veya sözleşmelerimizden doğan bilgi güvenliği yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 • Bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini korumak.
 • Çalışanları ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmek, kendilerine ve paydaşlarına ait bilgileri korumak için desteklemek ve yönlendirmek.
 • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin kesintisiz yada en az kesinti ile sürekliliğini sağlayacak kaynak, düzenleme ve şartları sağlamak.
 • Bilgi güvenliğine ilişkin risk ve fırsatları etkin olarak yöneterek, bilginin güvence altına alınmasını sağlamak.
 • Bilgi güvenliği rol ve sorumluluklarını belirlemek, gerekli kaynakları sağlamak.

 

ABB Elektrik Sanayi A.Ş. Kalite Politikası

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.’nin rekabet edebileceği pek çok boyut vardır. Ancak bu boyutlar kalite temelinden yoksun olursa, hiçbiri müşterilerimiz için anlamlı olmaz. Kaliteyi gerçekleştirmek; ABB Elektrik Sanayi A.Ş.’nin evim dediği her yerde, her işte ve her çalışan tarafından üstlenilmesi gereken bir sorumluluktur.

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve hissedarlarımız dahil olmak üzere tüm ilgili taraflara olan sorumluluklarımızı ve yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi güvence altına almak üzere aşağıda belirtilen Kalite Amaçlarına uygun çalışacağımızı taahhüt ederiz:

 • Müşteri beklentilerini karşılayan veya aşan ürün, sistem ve hizmetleri, tam istenen kalitede ve tam zamanında sunmak.
 • Müşterilerimizin beklentilerini tespit etmek ve anlamak, müşteri algısını ölçmek, müşteri tatminini arttırmak için iyileştirmeler uygulamak.
 • Tedarikçilerden müşterilere, tüm değer zinciri boyunca, operasyonel performansı iyileştirmek için her seviyedeki çalışanlarımızı kesintisiz bir şekilde yönlendirerek etkinliklerini ve bağlılıklarını sağlamak.
 • Sürekli eğitim ve geliştirme ile çalışanlarımızın motivasyon ve becerilerini arttırarak müşterilerimize ve faaliyetlerimize değer katmalarını sağlamak.
 • Ürün tasarımından üretime, montajdan işletmeye, ürünlerimiz ve faaliyetlerimizi iyileştirmek üzere iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin gücünü geliştirmek.
 • Şirketimizin sosyal sorumluluk ve etik politikalarını iş uygulamalarımıza nüfus ettirmek.
 • Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek. Risk temelli süreç yönetimi anlayışı ile tüm ürünlerimiz, operasyonlarımız, sistemlerimiz ve hizmetlerimiz üzerinden kalite performansımızı iyileştirmek.

 

ABB Elektrik Sanayi A.Ş. Çevre Politikası

ABB, enerji ve endüstriyel sektör müşterilerinin çevresel etkilerini azaltırken performanslarını iyileştirmelerini mümkün kılan, güç ve otomasyon teknolojilerinde lider bir şirkettir. Çevre politikası, ABB’nin sürdürülebilirlik taahhüdünün bütünleyici bir parçası olup, stratejilere, süreçlere ve günlük faaliyetlere dahil edilmiştir.

ABB Elektrik Sanayi A.Ş. de iş yaptığı müşterilerinin, çalışanlarının ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayarak paydaşlarına değer katar. Kendi çevresel etkilerini azaltmak için ayrıca gayret gösterir. Faaliyet bölgelerindeki toplumun ekolojik verimlilik ve çevre yönetimine katkı sağlar.

ABB Elektrik Sanayi A.Ş. olarak, çevre yönetiminin en yüksek iş önceliklerimizden biri olduğunu ve aşağıdakilere uygunluğu taahhüt ediyoruz:

 • Operasyonlarımızı, çevre yönetim sistemini devam ettirerek ve sürekli iyileştirme taahhüdü, yasal uygunluk ve çalışanlarımızın farkındalık eğitimleri gibi çevresel prensipleri tüm faaliyetlerimizde uygulayarak, çevreye uyumlu bir tarzda yürütmek.
 • Tedarikçilerimizi, alt yüklenicilerimizi ve müşterilerimizi uluslararası çevresel standartları benimseme konusunda özendirmek, değer zinciri boyunca çevresel sorumluluğu desteklemek.
 • Enerji ve kaynak verimliliğine odaklanarak üretim proseslerimizi geliştirmek.
 • Tesislerimizin çevresel performansının düzenli denetimlerini yapmak.
 • Kaynak verimliliğini ve yenilenebilir enerjinin kullanımını kolaylaştıran ürün ve sistemleri teşvik etmek ve pazarlamak.
 • Global organizasyonumuzla bağlantılı olarak, ana ürünlerimizin çevresel performansını, yaşam döngüsü değerlendirmesini baz alarak beyan etmek.
 • Büyük müşteri projelerimiz dahil olmak üzere, tüm operasyonlarımızın risk değerlendirmelerinde çevre boyutlarını dikkate almak.

 

ABB Elektrik Sanayi A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

ABB Elektrik Sanayi A.Ş., tüm tesislerinde ve operasyonlarında bütün çalışanları, yüklenicileri, müşterileri, ziyaretçileri ve yakın çevresindeki muhtemelen etkilenebilecek tüm toplum bireylerine sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt etmektedir.

Sürekli gelişmeyi garantiye almak üzere risk ve fırsatlarımızı değerlendirmeyi, değer zincirinde bulunan ilgili tarafların katılımını sağlamayı, riskleri baz alan stratejiler oluşturmayı ve liderlik göstermeyi hedefliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliğini, tüm işlerimiz ve aktivitelerimizin bütünleyici bir parçası olarak görüyoruz. Sürekli gelişen yönetim sistemine ve en üst seviye iş güvenliği uygulamalarına ulaşmak için aşağıdaki şartlara bağlı kalacağız:

 • Organizasyon içindeki tüm yönetim seviyeleri ve çalışanlar için açıkça belirlenmiş sorumluluklar, kaynaklar ve hesap verebilirlik oluşturmak.
 • Faaliyetlerimizin her bir aşamasında, hiyerarşik kontroller yoluyla iş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmek.
 • Uygulanabilir yasal gereklilikleri, ulusal ve uluslararası standartları ve ilgili taraflara karşı diğer zorunluklukları yerine getirmek.
 • Çalışanların yetkinliğini, dahil olmasını ve kendilerine danışılmasını sağlayacak çalışma ortamı ve kaynakları temin etmek.
 • Güvenli uygulamaları artırmak ve çözüm faaliyetleriyle birlikte uygunsuzlukları ele almak üzere, iş sağlığı ve güvenliği performansını izlemek ve gözden geçirmek.
 •  

Belgelerimiz

ABB Elektrik Sanayi A.Ş.

Tüm sertifikaları görüntülemek için tıklayınız

Select region / language