De ontwikkelingen van ABB in Nederland sinds 1988

Ruim een kwarteeuw uitbreiding en concentratie op kerntaken

Fusie en overnames

ASEA was sinds 1916 in Nederland vertegenwoordigd door de firma Groenpol. In 1971 werd er een zelfstandige ASEA-vestiging opgericht.

De fusie in 1988 tussen BBC en ASEA gaf de ruimte voor een aantal kleine en grote overnames. Zodoende leidde die fusie tussen de twee elektrotechnische giganten tot een bundeling van krachten waarbij efficiënter en effectiever gewerkt kon worden. Bovendien konden de gemeenschappelijke inspanningen op het gebied van onderzoek naar nieuwe technieken en milieuvriendelijke oplossingen gecombineerd worden.

Advertentie windenergie 2001

De internationale overname in 1998 van Alfa Laval Automation had ook in Nederland een aanzienlijke impact. Het bedrijf was voortgekomen uit SattControl. Het hoofdkantoor van Alfa Laval Automation was in Zweden gevestigd, maar in Nederland had het bedrijf ook ongeveer 150 medewerkers. Vanuit Etten-Leur werden verkoop, engineering en projectleiding voor de projecten op gebied van procesautomatisering voor de lokale markt verzorgd. Door de overname werd de positie voor automatiseringsoplossingen voor marktsegmenten zoals de voedingsmiddelen, waterbehandeling en de farmaceutische industrie in belangrijke mate versterkt.

De overname van Elsag Bailey Hartmann & Braun betekende een volgende versteviging op het gebied van de procesautomatisering, instrumentatie en analysemeettechniek. 

Daarentegen werden er vanaf 1999 door het internationale ABB-concern bedrijfstakken die niet meer tot de kernactiviteiten gerekend werden, afgestoten. De productie van stoomturbines voor elektriciteitsopwekking werd in het jaar 2000 verkocht aan Alstom Power en de bouw van locomotieven en trams ging over in handen van het Bombardier-concern. Dit had ook ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse organisatie.

 

In 2011 vond de overname van Epyon BV in Rijswijk plaats. Epyon had in korte tijd naam gemaakt als ontwikkelaar van innovatieve snelladers voor elektrische voertuigen.

Uitbreiding van de activiteiten

Door acquisities heeft ABB vanaf het jaar 2010 haar activiteiten uitgebreid met producten en diensten die goed op de kernactiviteiten aansluiten. In 2011 vond de overname van Epyon BV in Rijswijk plaats. Epyon had in korte tijd naam gemaakt als ontwikkelaar van innovatieve snelladers voor elektrische voertuigen. Door de snelle toename van het aantal elektrische auto’s is de vraag naar de intelligente infrastructuur voor laadoplossing sterk toegenomen.

In 2012 werd Amarcon in Dalfsen overgenomen door ABB. Amarcon ontwikkelt en verkoop analyse- en performance-managementsystemen voor de scheepvaart.

Een grote internationale acquisitie was de overname van Thomas & Betts in 2012. Thomas & Betts was in 1956 de uitvinder van de inmiddels wereldwijd toegepaste TyRap. Het op het gebied van noodverlichting gespecialiseerde VanLien in Barendrecht maakt deel uit van de Thomas & Betts-organisatie.

Sinds 2014 maakt Spirit IT uit Eindhoven deel uit van de ABB-organisatie. Spirit IT is actief op het gebied van hoogwaardige meetapparatuur voor de olie- en gasindustrie.

In alle gevallen hebben de overnames geleid tot een breder product-portfolio en een uitbreiding van de kennis en ervaring waardoor klanten nog beter geholpen kunnen worden.

Select region / language