Wederopbouw en vernieuwing

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog was Nederland uitgewoond en leeggeroofd. Die grote schade bood kansen om volgens de nieuwste inzichten met de wederopbouw te starten. Op alle gebieden was nieuwe apparatuur of herstel van overbelaste en beschadigde installaties en machines nodig. Gelijktijdig werden nieuwe inzichten in de praktijk gebracht.

De havens werden hersteld, de spoorwegen opnieuw geëlektrificeerd en beschadigde en ontmantelde fabrieken werden zo snel mogelijk weer gereed gemaakt om te produceren. Door de voorspoedige ontwikkeling van de economie werd er extra geïnvesteerd. Ook momenteel verdwenen bedrijfstakken zoals de mijnbouw in Limburg leverden hun bijdrage door de orderportefeuille van Electrostoom met opdrachten van flinke omvang te vullen. Er kon gekozen worden voor de nieuwste stand van de techniek en Electrostoom had daar de oplossingen voor.

Op het gebied van elektriciteitscentrales volgde de ene grote opdracht op de andere. De vraag naar elektrische energie nam met het jaar toe. In 1964 werden de turbines voor de Amercentrale geleverd. Kort daarna werden ook de IJsselcentrale en de centrale Galileïstraat in Rotterdam van Brown Boveri-turbines voorzien. De handelsafdelingen die voor de oorlog al succesvol waren, bleven groeien.

De door de oorlog gereduceerde vloot werd aangevuld met nieuwe schepen voor de lijndiensten naar de Verenigde Staten en Nederlands Indië. Later volgden luxe schepen die ook voor de opkomende cruisevaart ingezet konden worden.

Revolutionaire technische ontwikkelingen

Vanaf het midden van de jaren zestig vonden de technische vernieuwingen in een stormachtig tempo plaats. De micro-elektronica en de vermogens-elektronica deden op grote schaal hun intrede en veranderden het aanzien van de elektrotechniek.

Zowel ASEA als Brown Boveri speelden een belangrijke rol bij die nieuwe ontwikkelingen. Kwikdampgelijkrichters werden opgevolgd door gelijkrichters op basis van halfgeleiders. Frequentiegeregelde draaistroommotoren kwamen in de plaats van gecompliceerde gelijkstroomaandrijvingen.

In 1973 kwam ASEA met de eerste volledig elektrische industrierobot op de markt. Het in de elektrotechniek algemeen gebruikte bakeliet werd in deze periode verdrongen door nieuwe technische kunststoffen. De ruimtevaart en de missies naar de maan gaven een impuls aan de computerisering die na verloop van tijd ook doordrong tot de gebieden waarop ASEA en Brown Boveri actief waren.

De techniek veranderde in die jaren ingrijpend van aanzien het uit ASEA en Brown Boveri voortgekomen ABB leverde daar een belangrijke bijdrage aan!

Brown Boveri Nederland B.V.

Om de nauwe samenhang met het internationale Brown Boveri concern duidelijker tot uitdrukking te brengen vond er in 1972 een naamswijziging plaats. De naam Electrostoom werd vervangen door de aanduiding Brown Boveri Nederland B.V. Vanaf dat moment was het gehele bedrijf geconcentreerd in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. Het oorspronkelijke bedrijfscomplex was door uitbreidingen en nieuwbouw steeds verder uitgebreid.

ABB b.v.

In 1988 fuseerde BBC met het Zweedse ASEA. In Nederland leidde dat ook tot een naamswijziging namelijk ASEA Brown Boveri BV, kortweg ABB.

De fusie leidde tot een bundeling van krachten waarbij efficiënter en effectiever gewerkt kon worden. Bovendien konden de gemeenschappelijke inspanningen op het gebied van onderzoek naar nieuwe technieken en milieuvriendelijke oplossingen gecombineerd worden. ABB was klaar voor de toekomst.

 
Select region / language