Knowledge Centers

Offshore Engineering Center, Rotterdam (NL)

Het Offshore Engineering Center van ABB biedt een breed pakket aan van geïntegreerde diensten voor het ondersteunen van kabelaanleg op zee. Deze ondersteuning heeft specifiek betrekking op de analyse van routes, meteo, grond en omgeving. Het Offshore Engineering Center maakt voorstellen op wat leg- en begraafmethoden betreft. Maar ook bijvoorbeeld welke schepen en begraafapparatuur het best ingezet kunnen worden. Het opstellen van installatie methodieken, document management en R&D maken eveneens deel uit van de werkzaamheden van het Offshore Engineering Center.

Waterbeheer Kenniscenter, Etten-Leur (NL)

ABB in de Benelux heeft de kennis betreffende automatiseringsoplossingen voor waterbeheer in de vestiging Etten-Leur geconcentreerd. De medewerkers van ABB beschikken over vele jaren ervaring met moderne procesautomatiseringssystemen en informatiesystemen voor geïntegreerd watermanagement. Voor het realiseren van een duurzame, doelmatige en transparante waterketen en voor het tot stand brengen van een verantwoord waterbeheer kan ABB een belangrijke bijdrage leveren aan concretisering en realisatie van projecten voor de watersector.

Ontwikkelingen op dit gebied zijn nu actueler dan ooit. ABB helpt daarom drinkwater-, afvalwater- en oppervlaktewaterbedrijven met het behalen van een maximale bedrijfsefficiency terwijl gelijktijdig de impact op het milieu zo gering mogelijk is.

Select region / language