Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Оценка на енергийната ефективност в промишлеността

Нашата услуга за енергийна ефективност ви помага да анализирате, колко енергия ще бъде спестена при инсталиране на електродвигатели и честотни регулатори на АББ.

Акценти

  • Идентифицирате местата, от които може да спестите - с оценка на енергийната ефективност, вие получавате план за действие, който е изготвен специално за вас и съдържа обобщение и детайлен инженерен проект. В него се съдържа информация за подходящите технологии, които ще доведат до спестяване на електроенергия.
  • Възвръщаемост на инвестицията - направената оценка включва и времето, за което електродвигателите и честотните регулатори на АББ ще спестят инвестираните средства.
  • Намаляване на въглеродния отпечатък - Енергийната оценка обръща сериозно внимание на намаляването на емисиите на CO2, които съответстват напълно с допустимите стойности.

Полезни връзки