Оценка на енергийната ефективност в промишлеността

Нашата услуга за енергийна ефективност ви помага да анализирате, колко енергия ще бъде спестена при инсталиране на електродвигатели и честотни регулатори на АББ.

Акценти

  • Идентифицирате местата, от които може да спестите - с оценка на енергийната ефективност, вие получавате план за действие, който е изготвен специално за вас и съдържа обобщение и детайлен инженерен проект. В него се съдържа информация за подходящите технологии, които ще доведат до спестяване на електроенергия.
  • Възвръщаемост на инвестицията - направената оценка включва и времето, за което електродвигателите и честотните регулатори на АББ ще спестят инвестираните средства.
  • Намаляване на въглеродния отпечатък - Енергийната оценка обръща сериозно внимание на намаляването на емисиите на CO2, които съответстват напълно с допустимите стойности.

Полезни връзки

Контакти

Бекир Бекиров
bekir.bekirov@bg.abb.com 
Телефон: +359 889 660 005

Георги Попов
georgi.popov@bg.abb.com 
Телефон: +359 886 848 089
Select region / language