SACE Emax2

От въздушен прекъсвач до енергиен мениджър

Новото поколение въздушни прекъсвачи Emax2 на АББ увеличава сигурността на системите ниско напрежение и улеснява работата на проектанти, инсталатори и потребители.

Нашето предложение

АББ провежда безплатни обучения за разпределителни уредби сертифицирани по IEC 61439 и въздушни прекъсвачи EMax2 до края на месец Юни 2016. Обученията са насочени към компании специализирани в проектиране и асемблиране на табла сертифицирани по IEC 61349.


Полезни връзки

Контакти

Стефан Янков
stefan.yankov@bg.abb.com
Телефон: +359 887 977 313

Select region / language