Проекти

Разгледайте кратко портфолио с част от проектите, които АББ има изградени в България

Пречиствателна станция "Кубратово" - София

Извършена реконструкция и рехабилитация на:
- 1 Главна разпределителна уредба In=3200 A, IP65, Form 4
- 8 Моторни контролни центрове (MCC), In=630..2000 A, IP65, Form 4
- 11 Вторични разпределителни уредби, In=63..160 A, IP65, Form 1

Национален стадион Васил Левски - София

- 1 Главна разпределителна уредба In=1600 A, IP31, Form 3
- 9 Вторични разпределителни уредби, In=400.. 1000 A, IP31, Form 2

Идеал Стандарт - Видима АД

Инсталирано оборудване:

1 Главна разпределителна уредба In=3200 A, IP65, Form 4

ТЕЦ Бобов дол

Инсталирано оборудване:

4 Моторни контролни центрове (MCC), In=630..1000 A, IP31, Form1

Други проекти

Лукойл Нефтохим Бургас АД

- Motor Control Center (MCC), 0,4kV, вид MNS

ПАВЕЦ Чаира

- РУ НН

Select region / language