Документи

Системи за управление

АББ България ЕООД - клон Петрич има внедрени и поддържа интегрирани системи за управление на качеството (СУК), на околната среда (СУОС), на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) и на енергията (СУЕ), сертифицирани съгласно международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 50001:2018.

Изтегли:

Провери сертификацията чрез QR кода на сертификата

 

Aдминистриране на лични данни

Select region / language