Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Локации в България

АББ функционира в България чрез централен офис в София и клонове в три локации. Две от производствените бази на АББ в страната се намират в Петрич – за продукти ниско напрежение, 2 в Раковски – за продукти ниско и средно напрежение и в Пловдив - за измервателни продукти. АББ има над 2 500 служители в България.