Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Локации в България

АББ функционира в България чрез централен офис в София и клонове в пет локации. Производствените бази на АББ в страната се намират в гр. Петрич – за продукти ниско напрежение, в гр. Севлиево – за продукти високо напрежение, и в гр. Раковски – за продукти ниско и средно напрежение. Компанията разполага и със сервизен център за турбокомпресори в гр. Варна. АББ има над 2 900 служители в България.