АББ България ЕООД - клон Петрич

Производствена база 2

Най-новата производствена база на АББ в град Петрич, построена през 2019г., произвежда продукти ниско напрежение. Заводът представлява третата инвестиция на зелено на АББ в България и е петата производствена база на АББ Груп в страната. В производствената база се очаква да заработят над 420 служители от региона.

Заводът представлява инвестиция в зелено на стойност 4,2 милиона долара (7 милиона лева) и се намира до първата производствена база на АББ в Петрич. Новата фабрика предлага модерни работни места за заваряване, предварително и окончателно сглобяване и изпитване, разделени на ръчни и полуавтоматизирани операции. Съоръжението включва 3500 кв.м. производствено хале, 1500 кв.м. административна част и 2400 кв.м логистична и диспечерска зони за дистрибуция на продукти.

Първата производствена база на АББ в Петрич е построена през 1996 година върху обща площ от 5 000 кв.м. Петричкият клон на компанията произвежда продукти за управление ниско напрежение и монтиране върху DIN шина. Клиенти на завода са компании на АББ от Германия, Италия и Швейцария.

Контакти

АББ България ЕООД - Клон Петрич
ул. Варна 1
2850 Петрич
Телефон: +359 745 594 15
Имейл: bg-abb.petrich-branch@abb.com


Вижте по-голяма карта
Select region / language