АББ България ЕООД - клон Раковски

Производствена база 2

Производствената база на АББ, намираща се в индустриална зона Раковски в близост до Пловдив, произвежда компоненти за оборудване ниско и средно напрежение. Фабриката представлява втората инвестиция на зелено на АББ в България и е четвъртата производствена база на АББ Груп в страната. В производствената база работят над 600 служители от региона.

Клонът на АББ в Раковски се намира в индустриален парк Раковски, много близо до втория по големина град в България – Пловдив. Заводът е построен на обща площ от 16200 кв.м., с около 14000 кв. м. производствена зона и 2200 кв. м. офис зона, и действа като вътрешен доставчик на компоненти за ниско и средно напрежение за фабрики на АББ основно във Франция, Швеция, Норвегия, Италия и Германия, както и други фабрики в рамките на АББ Груп, намиращи се в страни с перспективи за понататъшно разширяване на бизнеса като Индия и Китай.

Фабриката успешно комбинира няколко производствени типа компоненти за ниско и средно напрежение, за да поддържа силния растеж на продуктите за автоматизация на АББ, както и да подсигури разширяването на продуктовата гама за ниско напрежение: 

  • Компоненти за оборудване средно напрежение – сглобяване на ESH, EL и GSec механизми и помощни ключове.
  • Шкафове за ниско напрежение - предварителен монтаж и монтаж на металните корпуси, окабеляване, монтаж на модули за контрол на двигателя и кабелни снопове.
  • Продукти за управление ниско напрежение – полуготови и готови контактори – размери 1 до 12 в диапазони A/AX/EH/EK/EHDB и ново поколение AF, пилотни устройства и монтажни елементи за ръчен старт на двигател.

Наличието на вътрешна изпитателна лаборатория в продуктовата база осигурява възможност да бъдат извършвани всички входящи проверки и изпитвания на качеството на процесите както за проекти за локализация, така и за осъществяваните производствени дейности.

Контакти

АББ България ЕООД - Клон Раковски
Индустриален път 1, № 18
4142 Стряма
Телефон:+359 32 998 700
Факс: +359 32 621848
Имейл: abb.rakovski-branch@bg.abb.com


Вижте по-голяма карта

Награди

АББ България бе удостоена с отличието „Инвеститор на годината 2013” от Българската агенция за инвестиции, като признание за изключителната си дейност и постижения в страната за 2013 година. 2013 година бе от специално значение за компанията и заради изграждането на втората й производствена база в района на гр. Пловдив, която представлява и втората голяма инвестиция на АББ Груп в Раковски.

АББ спечели Наградата на Германската икономика в България за 2013 -  АББ бе отличена за непрекъснатото развитие на производствените си дейности в страната, с оглед на това, че през 2013 година АББ завърши строителството на своята четвърта производствена база в България, която е и втората „инвестиция на зелено” на компанията в района на гр. Пловдив.

AББ получи отличието „Сграда на годината 2013“ в България от „ГРАДЪТ Медиа Груп“ за сградата на най-новата си производствена база в град Раковски, Пловдивска област.Select region / language