АББ България ЕООД - клон Раковски

Производствена база

Производствената база на АББ е разположена в индустриалната зона на гр. Раковски, близо до Пловдив и произвежда компоненти за ниско и средно напрежение. Предприятието представлява инвестиция на зелено на АББ в България в размер на 20 милиона щатски долара, и е третата за концерна АББ в страната. В производствената база работят повече от 800 служители от региона.


Предприятието е изградено върху обща площ от 35 000 m² с около 20 000 m² производствена площ и действа като вътрешен доставчик на компоненти за ниско и средно напрежение основно за фабриките на АББ в Италия и Германия, както и за други фабрики от концерна АББ в държави като Франция, Норвегия, Индия и Китай, с перспективи за допълнително разширяване на дейността.

Производствената база комбинира успешно няколко типа производство на компоненти за ниско и средно напрежение, за да поддържа стабилния растеж на автоматизационните продукти на АББ, както и да подпомага разрастването на продуктовата гама за ниско напрежение:

  • Метални корпуси – производство на комплекти системи за корпуси: операции по щанцоване, огъване, заваряване, боядисване, сглобяване и опаковане
  • Устройства за защита на линиите – ръчно сглобяване на подвъзлите (нова продуктова фамилия прекъсвачи за остатъчен ток и защита от пренапрежение (RCBO) и други компоненти)
  • Компоненти за прекъсвачи за ниско напрежение – производство на термореактивни части (шприцоване и пресоване, почистване на мустаци); сглобяване на неподвижните части / подвъзлите на прекъсвачите с лято корпус (MCCB -Tmax и XT) и заваряване на подвъзли
  • Миниатюрни прекъсвачи – производство на полюси за МП на леки автоматизирани линии
  • Шприцоване и сглобяване на подвъзли / готови продукти
  • Устройство за защита от пренапрежение: сглобяване на готови продукти
  • Модули прекъсвачи – ръчно сглобяване на готовите продукти и директна доставка до местните търговски организации


Наличието на вътрешнофирмена лаборатория за изпитване осигурява възможност входящият контрол и контролът на качеството на технологичния процес както за проектите за локализация, така и за производствените дейности, да се извършва на място.

Контакти

АББ България ЕООД - Клон Раковски
Индустриален път 1 № 14
4142 Стряма
Телефон: +359 32 998800; 
Факс: +359 32 621848
Имейл: abb.rakovski-branch@bg.abb.com


Вижте по-голяма карта

Награди

Инвеститор на годината за 2009 година - високото признание бе връчено на АББ от Българска агенция за инвестиции за новата продуктова база в района на Пловдив;


Втората награда бе получена в началото на 2011 и представлява Награда на Германската икономика в България за 2010г. Отличието бе връчено от Германско – Българската индустриално-търговска камара, като признание към АББ Аутомейшън ЕООД за голямата инвестиция на АББ Груп в България и успешното откриване на над 300 работни места в района през 2010г.
Select region / language