Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Церемония по октриване на строителния процес в Раковски

Стойтелството на производствената база на АББ Аутомейшън стартира през юли 2008 и бе завършено през пролетта на 2009г.